Šogad būtiskus uzlabojumus piedzīvojusi Zvirgzdu katlumāja. Viens no ieguvumiem ir jauns šķeldas apkures katls.

Izvērtējot līdzšinējo apkures katlu tehnisko stāvokli un siltumenerģijas ražošanas izmaksas, tika pieņemts lēmums tos nomainīt. Iepriekšējie tika uzstādīti 2003.gadā, bet jau pagājušajā vasarā vienam no katliem tika mainītas caurules un remontēta kurtuve. Remonta laikā noskaidrojās, ka katla caurules ir nolietotas un nedrošas. Arī katlumājas dūmenis, kura pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta 80. gados, pēc sertificēta skursteņslauķa atzinuma bija avārijas stāvoklī un nebija vairs izmantojams.

Zvirgzdu katlumājā uzstādīts jauns dūmenis

Kurinot ar malku, vienas megavatstundas siltumenerģijas saražošana ir aptuveni par 35 līdz 40% dārgāka nekā kurinot ar šķeldu. Šķeldas apkures katla darbība ir automatizējama, tādēļ siltumenerģijas procesa nodrošināšanai vairs nav nepieciešami četri kurinātāji.

Sakārtota arī katlumājas teritorija

Izvērtējot apstākļus, tika nolemts veikt Zvirgzdu katlumājas rekonstrukciju, kas ietvēra katlu iekārtu un dūmeņa nomaiņu. Cenu aptaujā uzvarēja SIA “AGB Serviss”, projekta kopējās izmaksas ir 214 000 eiro, no kuriem 10% ir pašu ieguldījums, bet pārējais ir aizņēmums bankā.

Katlumājā tika atjaunots grīdas segums, mazgāti un balsināti griesti un sienas, izbūvēta šķeldas noliktava, demontēts vecais un uzstādīts jauns dūmenis, sakārtots šķeldas pieņemšanas laukums. Ir izbūvēts jauns šķeldas katls, multiciklons dūmgāzu attīrīšanai, transportieri šķeldas padevei, dūmcauruļu attīrīšanas iekārta, jauni energoefektīvi cirkulācijas sūkņi, sistēma siltumtrases temperatūras regulēšanai atkarībā no ārgaisa temperatūras.

Realizējot šo projektu, iedzīvotāji ilgtermiņā saņems kvalitatīvu siltumenerģijas piegādes pakalpojumu, sakārtotu vidi, pakāpeniski tiks uzlabots arī katlumājas vizuālais tēls, samazināts izmešu daudzums.

Ieguvums no kurināmā cenu starpības un apkalpojošā personāla izmaksu samazinājuma tiks izmantots kredītsaistību atmaksai.