SIA “Talsu namsaimnieks” no jūnija līdz augusta beigām piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākuma programmā ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Šajā laikā paredzēts piedāvāt palīgstrādnieka darbu 18 jauniešiem.

Pirmie seši jaunieši, informē SIA “Talsu namsaimnieks” nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītāja Liene Ziediņa, uzņēmumā darbu jau sāka 1. jūnijā. Viņa norāda, ka uzņēmums šajā programmā piedalās jau vairākas reizes un uztver to kā korporatīvās sociālās atbildības elementu.

“Jauniešiem ir iespēja gūt pieredzi darba attiecību veidošanā. No rītiem vienojamies par izpildāmajiem darbiem – jaunieši strādā no 8.00 līdz 16.00,” saka L. Ziediņa. Jaunieši, jūnijā sākot darbu, iesaistīti Tiguļkalna sakopšanā pirms vērienīgā koncerta “Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā”, izglītības iestāžu apkārtnes sakopšanā pirms izlaidumiem un apstādījumu uzturēšanā. Daļa no jauniešiem jau agrāk brīvlaikos ir strādājuši arī citviet, bet daļai šī ir pilnīgi jauna pieredze.

16 un 17 gadus jaunā Paula, Rūta, Sigita, Beāte un Katrīna labprāt pastāsta, ka šāda iespēja jauniešiem vasarā ir ļoti nozīmīga. Tas ir lietderīgi pavadīts laiks, kad izdodas arī nopelnīt naudiņu vienas minimālās algas apmērā savām vajadzībām. “Tā ir iespēja arī iepazīties ar citiem jauniešiem,” papildina Rūta, bet Sigita bilst, ka šādā veidā iespējams attīstīt atbildības izjūtu par uzticētajiem pienākumiem. Jaunieši ir vienisprātis, ka ieguvumi ir arī strādāšana komandā un ārā, brīvā dabā, nenīkstot telpās.

“Par darbu ir jāpriecājas,” ir pārliecināta Katrīna. To apstiprina arī L. Ziediņa, norādot, ka ir liela konkurence, lai piedalītos programmā, un ļoti daudz jauniešu darba vietu vasarā tā arī neiegūst. Arī jaunieši zina, ka atrast darbu vasarā nepilngadīgām personām ir ļoti sarežģīti.

Jaunie cilvēki citiem strādāt gribētājiem iesaka apbruņoties ar gribasspēku un nebaidīties mēģināt, jo, kā smaidot saka Eduards: “Darbs nav grūts, bet atbildīgs!”

“Kamēr citi jaunieši mājās atpūšas, šie skolēni brīvlaikā agri no rīta dodas uz darbu un strādā tāpat kā mammas un tēti. Ceru, ka šī pieredze viņiem apliecinās nepieciešamību mācīties, jo strādāt šādus darbus var paspēt visu mūžu,” saka L. Ziediņa. Viņa uzteic jauno cilvēku mērķtiecību – viņi nav jāvaktē, turklāt zina, ko grib, arī ikvienu darbu jaunieši paveic pēc labākās sirdsapziņas.

Pēc mēneša darba SIA “Talsu namsaimnieks” Paulai, Rūtai, Sigitai, Beātei un Katrīnai ir nākamie plāni – nometnes, braucieni, atpūta.

“Grābeklis,” jaunieši smejas, jautāti, kas pēc darbā pavadītā mēneša pietrūks ikdienā.