SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem jau tradicionāli ir nodrošinātas vairākas iespējas, kā reģistrēt individuālo ūdensskaitītāju rādījumus. Viena no tām vienmēr bijusi – telefoniski sazvanot uzņēmuma darbiniekus. Tomēr šis ziņošanas veids ir salīdzinoši neērts lielā klientu skaita dēļ, kā arī iespējamo neprecizitāšu dēļ.

SIA “Talsu namsaimnieks” lūdz iedzīvotājus mēneša beigās, kad pienāk individuālo ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas termiņš, biežāk izmantot nevis telefonisko ziņošanas veidu, bet gan citas iespējas.

Individuālos ūdensskaitītāju rādījumus var reģistrēt:

1) sūtot e-pastā info@talsunamsaimnieks.lv, norādot personīgā konta numuru (četri cipari, kas atrodami rēķinā) vai adresi;

2) klientu portālā www.ipasniekiem.lv;

3) sūtot sms uz telefona numuru 29321945, norādot personīgā konta numuru (četri cipari, kas atrodami rēķinā) vai adresi;

4) izmantojot pasaknīšus, kas atrodami rēķinos.

Šādā veidā tiktu novērsta kļūdīšanās rādījumu nodošanā un pieņemšanā gan no klientu, gan no uzņēmuma darbinieku puses, turklāt klientiem vairs nebūtu jāpārdzīvo, ka uzņēmuma birojs noteiktajos termiņos ir grūti sazvanāms.