Līdz šim SIA “Talsu namsaimnieks” klientu ūdens patēriņa rādījumu ziņojumus pieņem, uzklausot arī personu telefonu zvanus. Tomēr šāda rādījumu reģistrēšana mēdz būt neprecīza, tā radot dažādas konfliktsituācijas. Lai nodrošinātu precīzu ūdens patēriņa rādījumu fiksēšanu, no jūlija tos varēs ziņot klientu tiešsaistes apkalpošanas sistēmā, e-pastā vai īsziņā.

“Vēlamies uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti un mazināt iespējamo cilvēcisko kļūdu faktoru, tāpēc esam nolēmuši atteikties no ūdens patēriņa rādījumu ziņošanas telefoniski. Nereti saņemam pārmetumus, ka rādījumu nodošanas laikā uzņēmumu ir grūti sazvanīt, kā arī pēc rēķina sastādīšanas mēdz atklāties neprecizitātes,” galvenos paredzēto izmaiņu iemeslus atklāja SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss.

No jūlija ūdens patēriņa rādījumu ziņošana, lai precizētu un modernizētu datu uzskaiti, uzņēmuma klientiem būs iespējama šādā veidā: klientu tiešsaistes apkalpošanas sistēmā (pieslēgšanās no www.talsunamsaimnieks.lv), īsziņas (SMS) veidā, sūtot uz tālruni 29321945 vai e-pasta vēstulē info@talsunamsaimnieks.lv.

Lai klientu iesūtītie ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi iekļautos uzņēmuma datu sistēmā, tie, sūtot īsziņu vai rakstot e-pastu, ir jāiesniedz noteiktā formā, ievadot klienta numuru*, skaitītāja numuru* un rādījumu*, katru sadaļu atdalot ar zvaigznīti (*). Rādījumu ziņošana vienmēr jāsāk ar klienta numura ievadīšanu (TN…*), kas, tāpat kā skaitītāja numurs, redzams uz rēķina. Sagatavojot rādījumu nosūtīšanai, rādījuma sākumā esošās nulles nav jānorāda, bet aiz rādījuma punkta jāpieraksta trīs pēdējie rādījuma cipari (parasti – sarkanā krāsā, vai uz apaļām ciparnīcām). Piemēram, TN0123*012548*123.456*

Ja rādījumi jāziņo par vairākiem skaitītājiem, tad katrs no tiem jāraksta citā rindiņā, ievērojot iepriekš norādīto formātu. Rādījumus var iesniegt tikai, sākot no 27.datuma līdz 1.datumam. Ārpus norādītā perioda iesniegtie, kā arī noteiktajam formātam neatbilstošie rādījumi netiks reģistrēti.

Izmaiņas neietekmēs tos dzīvokļu īpašniekus, kuru mājās uzstādīti viedie ūdens patēriņa skaitītāji – šajos gadījumos rādījumi tiks nolasīti automātiski. Nolasītie rādījumi būs redzami uz rēķina.