Līdz šim SIA “Talsu namsaimnieks” klientu ūdens patēriņa rādījumu ziņojumus pieņem, uzklausot arī personu telefonu zvanus. Tomēr šāda rādījumu reģistrēšana mēdz būt neprecīza, tā radot dažādas konfliktsituācijas. Lai nodrošinātu precīzu ūdens patēriņa rādījumu fiksēšanu, no jūlija tos varēs ziņot klientu tiešsaistes apkalpošanas sistēmā, e-pastā vai īsziņā.

“Vēlamies uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti un mazināt iespējamo cilvēcisko kļūdu faktoru, tāpēc esam nolēmuši atteikties no ūdens patēriņa rādījumu ziņošanas telefoniski. Nereti saņemam pārmetumus, ka rādījumu nodošanas laikā uzņēmumu ir grūti sazvanīt, kā arī pēc rēķina sastādīšanas mēdz atklāties neprecizitātes,” galvenos paredzēto izmaiņu iemeslus atklāja SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss.

No jūlija ūdens patēriņa rādījumu ziņošana, lai precizētu un modernizētu datu uzskaiti, uzņēmuma klientiem būs iespējama šādā veidā: klientu tiešsaistes apkalpošanas sistēmā (pieslēgšanās no www.talsunamsaimnieks.lv), īsziņas veidā pa tālruni 29321945 vai e-pasta vēstulē info@talsunamsaimnieks.lv.

Lai klientu iesūtītie ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi iekļautos uzņēmuma datu sistēmā, tie, sūtot īsziņu vai rakstot e-pastu, jānodod, ievadot klienta numuru, skaitītāja numuru un rādījumu, katru sadaļu atdalot ar zvaigznīti (*). Rādījumu ziņošana vienmēr jāsāk ar klienta numura ievadīšanu (TN…*), kas, tāpat kā skaitītāja numurs, redzams uz rēķina. Ziņojot rādījumu, nav jāraksta sākumā esošās nulles, bet aiz punkta jāfiksē trīs rādījuma cipari. Ja rādījumi jāziņo par vairākiem skaitītājiem, tad katrs no tiem jāraksta citā rindiņā, ievērojot visus iepriekšējos principus.

Izmaiņas neietekmēs tos dzīvokļu īpašniekus, kuru mājās uzstādīti viedie ūdens patēriņa skaitītāji – šajos gadījumos rādījumi tiks nolasīti automātiski.