Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA „Talsu namsaimnieks” – līdzšinējo 56,55 eiro par megavatstundu vietā nosakot tarifu 61,55 eiro par megavatstundu apmērā. Jaunais tarifs uzņēmuma klientiem stājās spēkā no 1. februāra.

SIA “Talsu namsaimnieks” siltumenerģijas apgādi nodrošina Pastendē, Laidzē, Zvirgzdos, Sabilē, Valdemārpilī, Stendē, Virbos, Laucienē un Mundigciemā. Līdz 2014. gadam katrā no uzņēmuma apkalpotajām teritorijām maksa par piegādāto siltumenerģiju atšķīrās, bet vienots tarifa izcenojums stājās spēkā 2014. gada 20. janvārī. Tas SIA “Talsu namsaimnieks” pārvaldībā esošajās 12 katlumājās tika noteikts 56,55 eiro apmērā (bez PVN, kas šim pakalpojumam ir 12% apmērā).

SIA “Talsu namsaimnieks” ir atbildīgs par 12 katlumāju un tajās nepieciešamo kurinātāju nodrošināšanu lielākoties lauku teritorijās. Tādēļ siltumenerģijas ražošana un piegādāšana 81 daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai un 27 citiem objektiem Talsu novadā izmaksā salīdzinoši dārgāk, nekā to var nodrošināt uzņēmumi, kas apkalpo, piemēram, dažas katlumājas blīvi apdzīvotās vietās – pilsētās.

“Strādājam pie efektīvas siltumenerģijas ražošanas, tieši tādēļ ir izdevies samazināt arī siltuma zudumu apjomu. Ja 2013. gadā siltuma zudumi bija teju 17% apmērā no saražotās siltumenerģijas apjomu, tad 2014. gadā to apjoms saruka zem 15%. Šogad par uzņēmuma prioritāti esam noteikuši elektroenerģijas izmaksu samazināšanu katlumājās, lai pakalpojums kļūtu rentablāks – plānojam sākt ar Laidzes un Valdemārpils katlumājām. Jāņem vērā, ka nemitīgi jāiegulda finansējums pienācīga katlumāju tehniskā stāvokļa uzturēšanā. Piemēram, 2014. gadā tas prasīja 45 000 eiro. Ik gadu veidojam investīciju plānu, lai apkures pakalpojumu nodrošinātu kvalitatīvu un iedzīvotāju vēlmēm atbilstošu,” pastāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš.

Rēķins par siltumenerģiju saistīts ar mājai piegādāto megavatstundu skaitu. Patērētais siltumenerģijas apjoms atkarīgs no ēku tehniskā stāvokļa un arī klientu ieradumiem. Svarīgi, vai mājai ir siltummezgls, kāda ir tajā iestatītā temperatūra, nozīmīgs faktors ir kopējā ēkas energoefektivitāte. Dažādo apstākļu dēļ, lai arī kopš 2014. gada ir vienots tarifs, atšķiras katras mājas siltumenerģijas izmaksas par kvadrātmetru.

Apstiprinātais gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa – 42,27 eiro par megavatstundu, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 17,07 eiro par megavatstundu, kā arī no siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 2,21 eiro par megavatstundu. Tarifā iekļauti izdevumi par kurināmā iegādi, darba algām, pamatlīdzekļu nolietojumu, elektrības un ūdens izmaksām, iekārtu remontiem un nodokļu un kredītu procentiem.

“Uzņēmuma pārvaldītajām katlumājām kurināmo nodrošina trīs piegādātāji. Malkas un šķeldas cenas atbilst Latvijas vidējiem izcenojumiem. Šogad plānojam izvērtēt, vai atsevišķās ēkās nebūtu izdevīgi uzstādīt automātiskos granulu apkures katlus, lai samazinātu izmaksas, bet pakalpojums būtu tikpat kvalitatīvs kā līdz šim. Jaunas iniciatīvas prasa nopietnu analīzi, tādēļ vispirms veiksim aprēķinus,” paskaidroja E. Bērziņš.

Jaunā tarifa palielinājums ir aptuveni 10% apmērā, tā paaugstināšanas nepieciešamība saistīta ar valstī noteiktās minimālās algas pakāpenisku palielināšanos, kas uzņēmumam veido nopietnu izdevumu daļu, jo katrā no katlumājām nepieciešams nodrošināt četrus kurinātājus. Pakalpojuma rentabilitāti ietekmē arī 2015. gadā radies elektrības izmaksu pieaugums un pamatlīdzekļu amortizācijas daļas pieaugums. Jaunā apstiprinātā tarifa lielāko izmaksu īpatsvaru veido kurināmā izmaksas – 32,8%, elektroenerģijas izmaksas – 7,8%, pamatlīdzekļu nolietojums – 14,7%, kā arī darba samaksa ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 26,8% apmērā.