SIA “Talsu namsaimnieks” ir ne tikai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas, bet arī siltumenerģijas ražošanas un piegādes uzņēmums novada teritorijā. Līdz jaunās apkures sezonas sākumam uzņēmums, piesaistot Eiropas Savienības (ES) fonda finansējumu, būtiski uzlabos siltumenerģijas ražošanu un piegādi Valdemārpilī.

SIA “Talsu namsaimnieks” piesaistījis ES Kohēzijas fonda finansējumu, lai šajā gadā paveiktu divus būtiskus siltumenerģijas jomas uzlabojumus Valdemārpilī: tiks izbūvēts savienojošā siltumtīklu posms, pārbūvēti esošie siltumtīkli un uzstādīti individuālie siltummezgli, kā arī Valdemārpils katlumāju pārbūve, lai turpmāk pilsētā siltumenerģija tiktu ražota vienā ēkā.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Egils Bariss pastāstīja, ka nepieciešamība pēc šiem uzlabojumiem bija zināma jau vairākus gadus atpakaļ, tad arī veiktas pirmās iestrādnes. Līdz šim lielākais šķērslis vienmēr bijis finansējuma trūkums, bet aizvadītajā gadā uzņēmums piesaistījis ES līdzfinansējumu.

“Katru gadu ieguldām siltumenerģijas ražošanas un piegādes jomā, lai šo pakalpojumu padarītu efektīvāku. Valdemārpilī šo pakalpojumu nodrošinām divās katlumājās, kas, protams, prasa lielākas izmaksas. Izbūvējot vienu katlumāju, pielāgojot to energoefektivitātes prasībām, pakalpojums būs kvalitatīvāks un saimnieciski izdevīgāks,” sacīja E. Bariss.

Savienojošā siltumtīklu posma izbūvi, esošo siltumtīklu pārbūvi un individuālo siltummezglu uzstādīšanu Valdemārpilī veic SIA “Grobiņas SPMK” par 355 743,50 eiro (bez PVN). Savukārt katlumājas pārbūvi Parka ielā 9 Valdemārpilī nodrošinās SIA “P.M.G.” 640 524,41 eiro (bez PVN).