SIA “Talsu namsaimnieks” ir daudznozaru uzņēmums, kam viena no pamatdarbības sfērām ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana Talsu novadā. Šogad uzņēmums uzsāks pārvaldīšanas līgumu pārjaunošanu. Tiesa – process nebūs ātrs, tas lielā mērā būs atkarīgs arī no mājas īpašnieku attieksmes un ieinteresētības.

SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimnieko dažādas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas visā novadā, arī ar tām līdz šim noslēgtie pārvaldīšanas līgumi atšķiras. Citi slēgti pat 2001. gadā, kas nozīmē, ka tie ir novecojuši un vairs neatbilst reālajai situācijai. Tie tiks sakārtoti atbilstoši šo gadu laikā veiktajām izmaiņām likumdošanā, un, lai tos apstiprinātu, SIA “Talsu namsaimnieks” māju pārvaldnieki likumā noteiktajā kārtībā organizēs katras mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. “Katram īpašniekam izsūtīsim uzaicinājumu uz plānoto kopsapulci un arī līguma projektu. Tādējādi iedzīvotāji varēs ar tiem savlaicīgi detalizēti iepazīties” pastāstīja SIA “Talsu namsaimnieks” pārstāve Sigita Mazzariņa.

Patlaban jau ir sagatavoti standartizēti līgumi, bet atšķirsies adreses, katrā mājā nodrošināmo komunālo pakalpojumu uzskaitījums, uzkrājuma un apsaimniekošanas maksas lielums. SIA “Talsu namsaimnieks” sekmīgai ēku apsaimniekošanas pienākumu nodrošināšanai iedzīvotājiem ierosinās noteikt apsaimniekošanas maksu  ne mazāku par 0,36 eiro kvadrātmetrā. Uzņēmuma finanšu ekonomists, ņemot vērā noteiktus kritērijus un rādītājus, katrai mājai aprēķinās atbilstošāko apsaimniekošanas un uzkrājuma veidošanas maksas lielumu, tiks izvērtēta katras mājas finansiālā situācija un ēkas tehniskais stāvoklis.

“Jāsaprot, ka dzīvojamās mājas jaunākas nepaliek, to uzlabošanai un uzturēšanai nepieciešams finansējums. Lai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana būtu vēl efektīvāka, dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja līgumā noteikt ikmēneša maksājumu uzkrājuma veidošanai, kas būtu paredzēts ēku atjaunošanai, ko varēs izlietot tikai ar mājas lēmumu. Ikmēneša maksājums uzkrājuma veidošanai ir nepieciešams, lai mājas iedzīvotājiem ilgtermiņā nodrošinātu sakārtotu un drošu dzīvojamo vidi. Atsevišķām mājām arī apsaimniekošanas maksa sākotnēji tikusi noteikta pārāk zema vai arī atbilstoši tā brīža situācijai, kas vairāku gadu laikā ir krasi mainījusies. Piemēram, ir palielinājušās dažādu izmaksu pozīcijas – valstī noteiktā minimālā darba samaksa, degvielas, elektrības, inventāra izmaksas. Jaunajos līgumos tiks iestrādāta arī Eiropas Savienības direktīva par datu drošību,” informēja S. Mazzariņa.

Lai pārvaldīšanas līgumu pārslēgšana būtu sekmīga, nepieciešama māju iedzīvotāju atsaucība un ieinteresētība. Par neskaidriem jautājumiem kas rodas saistībā ar līguma pārjaunošanu ieteicams sazināties ar SIA “Talsu namsaimnieks”, lai jau kopsapulcēs varētu pieņemt lēmumus. Savukārt ierodoties uz mājas kopsapulci, kā likumā noteikts līdzi jāņem īpašumu un personu apliecinošus dokumentus. Tiem īpašniekiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties uz sapulci, rakstiski jāpilnvaro kāds cits pārstāvēt viņa intereses kopsapulcē un balsot, piemēram, radinieks, kaimiņš vai mājas vecākais.

“Šobrīd ir grūti paredzēt, cik ilgā laikā izdosies pārslēgt nepieciešamos pārvaldīšanas līgumus. Tas būs atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku attieksmes un ieinteresētības. Provizoriski plānojam to paveikt gada, divu gadu laikā,” teica S. Mazzariņa.