SIA “Talsu namsaimnieks” līdz šim sezonā pļaušanu nodrošināja visā Talsu pilsētā – tas ir, gan apsaimniekoto māju pieguļošajās, gan arī pašvaldībai piederošajās teritorijās. Šajā gadā situācija ir mainījusies – pļaušanu pilsētā nodrošina uzņēmums SIA “Hagberg”.
SIA “Talsu namsaimnieks” pēdējo nedēļu laikā saņēmis daudzu iedzīvotāju jautājumus: kāpēc teritorijas pie daudzdzīvokļu mājām nav nopļautas pilnībā? Uzņēmums skaidro, ka tas ir atkarīgs no pieguļošo teritoriju piederības. SIA “Talsu namsaimnieks” pļauj zāli daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošajās teritorijās, bet vairs to nedara īpašumos, kas pieder pašvaldībai. Par pašvaldībai piederošo teritoriju pļaušanu šogad atbild SIA “Hagberg”. Bieži vien ir situācijas, kad viena teritorija pieder gan daudzdzīvokļu mājām, gan pilsētai. Tas nozīmē, ka šī teritorija tiek pļauta atbilstoši piederībai, kas rada situāciju, kad viena teritorija var tikt nopļauts tikai daļēji.
 
SIA “Talsu namsaimnieks” zāles pļaušanu veic atbilstoši savam darba grafikam un atbilstoši māju pieguļošajai teritorijai.