Talsu novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma SIA “Talsu namsaimnieks” valdē notikušas izmaiņas. Ja no 1. septembra tajā darbu beidza valdes loceklis Edgars Šterns, tad jau no 1. oktobra vēlmi aiziet no amata izteicis līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš.

Gan E. Bērziņš, gan E. Šterns vēlmi beigt pildīt uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatus izteikuši personīgu iemeslu dēļ. Ja E. Šterns šādu lēmumu pieņēma jau no 1. septembra, paliekot uzņēmumā pildīt siltumenerģētikas speciālista pienākumus, tad E. Bērziņš lūgumu atbrīvot viņu no valdes priekšsēdētāja amata izteicis no 1. oktobra. Savukārt SIA “Talsu namsaimnieks” trešajam valdes loceklim – Gatim Blumbaham – ir izsniegta darbnespējas lapa.

Talsu novada domes kapitāldaļu uzņēmumu turētāja pārstāvis Normunds Tropiņš, lai nodrošinātu uzņēmuma valdes rīcībspēju, līdz jaunas valdes ievēlēšanai atbilstoši Talsu novada domes noteiktajai kārtībai, nolēmis ieviest pagaidu risinājumu. Tā par SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāju no oktobra sākuma iecelts Juris Upmalis, pašreizējais Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītājs, bet par valdes locekli – Inguna Kaļinka, pašreizējā Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece finanšu un administratīvajos jautājumos.

29. septembrī Talsu novada domes sēdē tika lemts par atļauju J. Upmalim un I. Kaļinkai savienot līdzšinējos amatus ar darbu SIA “Talsu namsaimnieks” valdē. Speciālisti secinājuši, ka paredzētā amatu savienošana nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Tropiņš uzsvēra, ka šis ir pagaidu risinājums. “Šobrīd ir nepieciešams nodrošināt SIA “Talsu namsaimnieks” nepārtrauktu darbu, tādēļ gan J. Upmalim, gan I. Kaļinkai būs noteikti darba uzdevumi, kas jāpaveic. Tālāk, kā to nosaka mūsu apstiprinātā kārtība, uz valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu tiks izsludināts konkurss,” paskaidroja N. Tropiņš uzsverot, ka šobrīd galvenais uzdevums ir kadru mainības dēļ spēt nodrošināt sekmīgu uzņēmuma darbu.