No 1. februāra pilntiesīgs SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs būs Egils Bariss, bet valdes loceklis – Juris Upmalis. Uzņēmuma vadības meklējumi, kā atzina kapitāldaļu turētāja pārstāvis Normunds Tropiņš, izrādījās gana grūti un sarežģīti. Savukārt domes komitejās jau pārrunāts jautājums par iespējamo uzņēmuma statūtu maiņu, valdi nosakot divu locekļu sastāvā.

27. janvārī personīgu iemeslu dēļ darbu uzņēmuma valdē atstājis līdzšinējais SIA “Talsu namsaimnieks” valdes loceklis Gatis Blumbahs.

Savukārt par pirmajā valdes locekļa amata konkursā vērtēšanas komisijas izvirzīto iespējamo valdes locekli Helviju Norenbergu procesa gaitā tika saņemta pretrunīgi vērtējama informācija, tādēļ viņš valdes locekļa amatā apstiprināts netika.

Tika izsludināts jauns konkurss uz vakanto valdes locekļa vietu, kur pieteicās trīs kandidāti, no kuriem divi tika aicināti uz pārrunām. Vērtēšanas komisija valdes locekļa amatā piedāvāja apstiprināt J. Upmali.

“Viņš sevi ir pierādījis valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanā, uzskatu, ka ar valdes locekļa pienākumiem viņš galā tiks. Lai kapitāldaļu uzņēmums būtu darboties spējīgs, lūdzu atļaut savienot J. Upmalim Laucienes un Balgales pārvaldes vadītāja amatu ar valdes locekļa amatu SIA “Talsu namsaimnieks”,” 26. janvāra domes sēdē lūdza N. Tropiņš. Viņš precizēja, ka 30. janvāra Tautsaimniecības komitejā tiks skatīts jautājums par izmaiņām SIA “Talsu namsaimnieks” statūtos, nosakot, ka uzņēmuma valdē ir divi locekļi.