1. maijā noslēgusies pieteikumu pieņemšana Talsu novada pašvaldības organizētajā projektu konkursā par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu.

Kopumā iesniegti septiņi projektu pieteikumi, pieci no tiem – SIA “Talsu namsaimnieks” sagatavotie. Šogad projektu konkursā varēja piedalīties gan pilsētu, gan lauku teritorijas – kopumā atvēlēts 24 000 eiro liels finansējums.

Šogad uz atbalstu pretendēs SIA “Talsu namsaimnieks” pieci iesniegtie projektu pietiekumi: Rīgas un Miera ielas kvartāla apgaismojuma labiekārtošanas projekts, kur apvienojušās gan SIA “Talsu namsaimnieks”, gan SIA “Adax 2” apsaimniekotās mājas, Dundagas ielas 20 iecere bruģēt pagalmu, A. Pumpura ielas 10 vēlme sakārtot piebraucamo ceļu, Lielās ielas 29 un 29b ideja par teritorijas apzaļumošanu un Valdgales pagasta “Mājas 5” vēlme, iekārtot vienkāršotu autostāvlaukumu un ierīkot vienu rotaļu elementu.