Cienījamie Talsu novada iedzīvotāji!
SIA “PC Konsultants” kopš 2017. gada augusta SIA “Talsu namsaimnieks” veic finanšu vadības datorsistēmas reorganizāciju. Līdz 2017. gada decembrim tika veikti grāmatvedības sistēmas pārejas procesi uz jauno sistēmu, un no 2018. gada šai sistēmai ir pievienota arī iedzīvotāju komunālo norēķinu daļa. Līdz 2017. gada decembrim “Talsu namsaimnieks” strādāja ar vairākām, savā starpā nesaistītām programmām un par to saņēma aizrādījumus no kontrolējošām institūcijām.
Gada nogalē ir izdarīts milzīgs darba apjoms, konvertējot datus no iepriekšējās komunālo norēķinu sistēmas uz vienoto uzskaites sistēmu. Uz jauno sistēmu ir pārnesti vairāk kā 5000 līgumu, vairāk kā 19000 skaitītāju un ļoti daudz saistošās informācijas. Sakarā ar to, ka datu migrāciju nav iespējams veikt vienā dienā un uzņēmums nevar apturēt darbu, ir radušās daudzas neprecizitātes, kuras Jūs ieraudzījāt savos janvāra rēķinos.
Lūdzam pievērst uzmanību sekojošām lietām:
1) Maksātāja informācija. Pārnesot datus, iepriekšējās sistēmas uzbūves dēļ bija problemātiski identificēt maksātāja unikalitāti un var izrādīties, ka ir kļūda ar maksātāja vārdu un uzvārdu.
2) Pārnesot ūdens skaitītāju datus, paralēli notika skaitītāju maiņas. Adresēs, kurās ir mainīti skaitītāji laika posmā no novembra līdz janvārim, ir jāpievērš uzmanība ūdens patēriņam un skaitītājiem janvāra rēķinā.
3) Janvāra laikā tika pārrēķināti daudzi rēķini, kas rezultātā iespaido mājas kopējo patēriņu un ūdens starpības. Aprēķinot februāra rēķinu visi māju patēriņi janvārī tiks pārrēķināti, un ja konstatēsim nekorekti aprēķinātu starpību, pārrēķina summu iekļausim rēķinā.
4) Veicot janvāra rēķinu pārrēķinu vairākām mājām ir tikusi piemērota kļūdaina siltuma tarifa aprēķina metode un rezultātā ir izrakstītas mazākas summas par apkuri. Diemžēl šī starpība parādīsies februāra rēķinā.
Visu iepriekš minēto problēmu cēloņi ir apzināti un notiek intensīvs darbs to novēršanai, lai februārī Jūs saņemtu rēķinus precīzi un savlaicīgi.
Atvainojos visiem Talsu novada iedzīvotājiem par radītajām neērtībām un esmu pārliecināts, ka februāra rēķini būs daudz kvalitatīvāki.
Aldis Dilāns
SIA “PC Konsultants” valdes priekšsēdētājs