SIA “Talsu namsaimnieks” 2015. gadā iedibināto uzņēmuma balvu “Zelta slota” šogad pasniegs Anitai Bērtelsonei.  Anita ir uzņēmuma ilggadēja darbiniece, kura sevi apliecinājusi kā kārtīgu darba darītāju, ar augstu atbildības izjūtu apveltītu.

A. Bērtelsone SIA “Talsu namsaimnieks” strādā kopš 1996. gada un no pašas pirmās dienas sētnieces pienākumus pilda ar lielu rūpību.

Ikdienā Anitu var redzēt, uzturot kārtībā Darba, Dundagas un Raiņa ielas kvartālu. Ja darbā gadās kāds risināms jautājums, tad A. Bērtelsone pati uzņemas iniciatīvu tā risināšanā un sazinās ar iesaistītajiem speciālistiem.

Īpašu pateicību Anita saņēma 2016. gadā. Dundagas ielas 6 iedzīvotāji novērtēja viņas rūpīgo darbu un izvirzīja Anitu Talsu novada Goda balvas saņemšanai.

Bērtelsones kundze nav tikai strādīga un atbildīga, viņa ir ļoti sirsnīga, pieklājīga un laipna. Ikvienam novēlēs labu rītu, ar ikvienu pārmīs kādu vārdu, kā arī parūpēsies, lai teritorijā pazaudētās mantas atkal atgrieztos pie saviem īpašniekiem. Arī par noklīdušiem dzīvniekiem Anita rūpējas un nav vienaldzīga par to likteni.

Savu apkopjamo teritoriju kārtības sargs – tāda ir Anita Bērtelsone.

“Zelta slota” Anitai Bērtelsonei tiks pasniegta 15. novembrī 15.00 Talsu pilsētas svinīgajā pasākumā “Mēs esam tāda tauta – saulītei piederoša”. Ieeja pasākumā ar ielūgumiem un ieejas kartēm, ko var saņemt Talsu Tautas namā.