SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekotajā ēkā Raiņa ielā 17 sākti vērienīgi remontdarbi. Tie paredz biroju ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu, kas jāpabeidz 150 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Lai atjaunotu objekta tehnisko stāvokli, plānota tā jumta sakārtošana, konstrukciju remonts, bēniņu siltināšana, tehnisko laipu izbūve, ēkas fasādes renovācija, pamatu siltināšana, kā arī Raiņa ielas ieejas mezgla pārbūve.

Jau maijā SIA “Talsu namsaimnieks” izsludināja iepirkumu konkursu, tādā veidā nodrošinot saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēli. Tajā uzvarēja pilnsabiedrība “Talsu statiskais spriegums”, darbus apņemoties veikt par 125 866,54 eiro (bez PVN).

Ēkas nomniekiem remontdarbu laikā nākas sadzīvot ar neērtībām, par ko SIA “Talsu namsaimnieks” atvainojas visiem iesaistītajiem. Tomēr gaidāmais rezultāts būs liels ieguvums ne tikai objekta iemītniekiem, bet visai pilsētai, jo tiks uzlabots ēkas vizuālais izskats.