No 5. jūlija klientiem gaidāmas izmaiņas SIA “Talsu namsaimnieks” ierastajā darbu organizācijā. Tās klientiem būtiski atvieglos saziņu ar uzņēmumu.

SIA “Talsu namsaimnieks”, domājot par sniegto pakalpojumu kvalitātes un iedzīvotāju ērtību uzlabošanu, no 5. jūlija savā ikdienas darbu organizācijā ieviesīs vienoto klientu apkalpošanas tālruni: 63232151.

Ikviens zvans apkalpošanas kvalitātes kontroles dēļ tiks ierakstīts. Klientiem šādā veidā būs nodrošināts vienots tālruņa numurs, pa kuru zvanot būs iespējams sazināties ar avārijas dienestu, atbildīgajiem speciālistiem par mājas pārvaldīšanas un citiem šāda veida jautājumiem, kā arī ziņot skaitītāju rādījumus. Vienotais tālrunis neizslēdz iespēju tieši sazināties ar uzņēmuma speciālistiem – visi attiecīgie telefonu numuri joprojām būs izmantojami.