Līdz 1. maijam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem bija iespēja pieteikties Talsu novada pašvaldības izsludinātajā pagalmu labiekārtošanas projektu konkursā. Tajā saņemti septiņi projektu pieteikumi, pieci no tiem – SIA “Talsu namsaimnieks” iesniegtie. Talsu novada pašvaldība sizpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava informēja, ka ir izsludināta konkursa papildu kārta, kad uz finansējumu var pretendēt pagastos dzīvojošie, papildu apgūstot vairāk nekā 6000 eiro.

Šogad Talsu novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursā varēja piedalīties gan novada pilsētās, gan pagastos dzīvojošie. Kopumā šim mērķim bija paredzēti 24 000 eiro – 12 000 eiro pienācās pilsētās, un 12 000 eiro – pagastos dzīvojošajiem.

Izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, tika nolemts atbalstīt visas iniciatīvas, piešķirot prasīto finansējumu.

SIA “Talsu namsaimnieks” pieci iesniegtie un atbalstītie projektu pieteikumi: Rīgas un Miera ielas kvartāla apgaismojuma labiekārtošanas projekts (piešķirtais finansējums: 4000 eiro), kur apvienojušās gan SIA “Talsu namsaimnieks”, gan SIA “Adax 2” apsaimniekotās mājas, Dundagas ielas 20 iecere bruģēt pagalmu (piešķirtais finansējums: 4000 eiro), A. Pumpura ielas 10 vēlme sakārtot piebraucamo ceļu (piešķirtais finansējums: 4000 eiro), Lielās ielas 29 un 29b ideja par teritorijas apzaļumošanu (piešķirtais finansējums: 509,54 eiro) un Valdgales pagasta “Mājas 5” vēlme, iekārtot vienkāršotu autostāvlaukumu un ierīkot vienu rotaļu elementu (piešķirtais finansējums: 684,42 eiro).

“Pagastu kategorijā projektu konkursā pieteicās tikai viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tādēļ radās doma finansējumu piešķirt visu projektu pieteikumu realizēšanai, kas atbilda nolikumam, lai gan pilsētu kategorijā finansējuma tam nepietiktu,” paskaidroja O. Kļava.

No kopējā finansējuma 24 000 eiro apmērā neapgūti palika 6675,25 eiro, tādēļ Talsu novada domes deputāti lēma par otrās projektu kārtas izsludināšanu. Tajā līdz 30. jūnijam būs iespējams pieteikties tieši pagastos esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām.

“Vēlamies, lai šo iespēju – sakārtot iekšpagalmus – aktīvāk izmantotu arī pagastos dzīvojošie cilvēki. Tā kā pašvaldība nav tiesīga ieguldīt līdzekļus privātīpašnieku īpašumā, šis ir veids, kā ar finansiālu atbalstu palīdzēt iedzīvotājiem vides sakārtošanā,” bilda izpilddirektora vietnieks.

Talsu novada pašvaldība līdz 30. jūnijam aicina iesniegt pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektā pagastu grupā. Detalizētāka informācija www.talsi.lv.