Iestājoties rudenīgiem laika apstākļiem, aktuāla kļūst jaunās apkures sezonas uzsākšana. SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem, kas vēlas atrāk dzīvot siltā un mājīgā vidē, jārīkojas, kā ierasts – jāiesniedz iesniegums. Šovasar katlumāju tehniskā stāvokļa uzlabošanā un līdz ar to pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā SIA “Talsu namsaimnieks” ieguldījis ap 35 000 eiro.

SIA “Talsu namsaimnieks” pārziņā ir arī siltumenerģijas ražošana 12 novada katlumājās Ģibuļu, Laidzes, Virbu, Laucienes, Lībagu un Abavas pagastā un  Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētā.

Šovasar katlumāju tehniskā stāvokļa uzlabošanā, pastāstīja uzņēmuma siltumenerģētikas tehniķis Modris Freibergs, ieguldīti aptuveni 35 000 eiro. Lieli remontdarbi skāruši Virbu katlumāju, kur saremontēts šķeldas apkures katls, nomainot ekrāna un konvektīvās daļas caurules. “Sakārtojām siltumtrasi, tādējādi novēršot siltumnesēja zudumus. Daudzdzīvokļu māju siltummezglos, saskaņojot to ar māju vecākajiem, ir izskalotas apkures siltummaiņas,” teica M. Freibergs.

Arī Stendē rekonstruēts viens siltumtrases posms, tā novēršot apkures ūdens zudumus “Ir uzlabota siltumizolācija, uzstādītas noslēgierīces māju ievados, un, tā kā māju pagrabos esošās siltumtrases ir kritiskā stāvoklī, izveidots siltumtrases atzars turpmākajiem trases rekonstrukcijas un modernizācijas darbiem,” informēja siltumenerģētikas tehniķis.

Uzlabojumi skāruši Mundigciema katlumāju, kur atjaunotas abu katlu dūmejas, kā arī veikta daļēja cauruļu nomaiņa vienam no katliem. Tāpat sakārtoti dūmkanāli un restaurēts dūmsūknis katlumājā Valdemārpilī, Raiņa ielā 10a, bet Laidzes katlumājā iztīrīts dūmkanāls.

“Šobrīd uzņēmuma darbinieki veic Laucienes izglītības iestādes ,,Bitīte” katlumājas remontu. Atjaunojam un rekonstruējam abu katlu dūmvadus, nomainām un modernizējam elektroinstalācijas sistēmu, kā arī uzlabojumam katlu sistēmu, lai būtu lielākas temperatūras regulēšanas iespējas,” šī brīža prioritāti uzsvēra M. Freibergs.

Lai uzsāktu apkures sezonu,
mājas vecākais (ja mājā nav ievēlēts mājas vecākais, tad šis darbiņš jāpaveic kādam aktīvam dzīvokļa īpašniekam) apjautā mājas dzīvokļu īpašniekus, vai viņi piekrīt šim lēmumam. Ja mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums tam piekrīt, tad mājas vecākais raksta iesniegumu SIA “Talsu namsaimnieks” ar lūgumu uzsākt apkures sezonu.

Apkures sezonas uzsākšana un pabeigšana nenotiek visām mājām vienā datumā. Šis jautājums vistiešākajā veidā attiecas uz katra dzīvokļa īpašnieka finansēm, tāpēc arī lēmums – kad uzsākt apkures sezonu, kas līdzi nesīs arī lielākus apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu rēķinus, jāpieņem pašiem dzīvokļu īpašniekiem.