Talsu novada pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem iespēju piedalīties projektu konkursā un iegūt līdzfinansējumu mājas pagalma labiekārtošanai. Šogad pieteikumus trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai iesniedza arī SIA “Talsu namsaimnieks”.

Lai uzlabotu Talsu novada vidi un dotu iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem labiekārtot pagalmus, Talsu novada pašvaldība jau vairākus gadus rīko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursu. Tajā iespējams gūt pašvaldības līdzfinansējumu māju iedzīvotājiem aktuālajiem darbiem līdz pat 8000 eiro, ja projektu īsteno divu vai vairāku māju iedzīvotāji. Šajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim atvēlēti 24 000 eiro.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu pretendēja četru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji. Trīs no mājām ir SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā, bet viena – biedrības “DĪB Mūsu māja” pārziņā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Madaru ielā 15 Jaunpagastā piešķirti 2980,87eiro atkritumu konteineru novietnes izbūvei un veļas žāvētavas jumta seguma nomaiņai.

Andreja Pumpura ielas 10, Talsos, mājai piešķirts līdzfinansējums 3109,28 eiro apmērā, lai uzstādītu labiekārtojuma elementus, ierīkotu dobi un apzaļumotu teritoriju, izbūvētu gājēju celiņu. Mājas Andreja Pumpura ielā 6 Talsos atvēlēti 2499,75 eiro, lai uzstādītu labiekārtojuma elementus, ieklātu bruģi un apzaļumotu teritoriju.

Līdzfinansējums piešķirts arī biedrības “DĪB Mūsu māja” iesniegtā projekta realizācijai. Pašvaldības līdzfinansējums 1800 eiro apmērā paredzēts veļas žāvētavas sakārtošanai, āra apgaismojuma izveidei un apzaļumošanai un labiekārtošanai.

Kopumā māju ideju īstenošanai piešķirti 10 389, 90 eiro. Plānotie darbi jārealizē līdz novembra beigām.