SIA “Talsu namsaimnieks” informē, ka patlaban uzsākta to dzīvokļu pastiprināta kontrole, kuru īpašnieki trīs un vairāk mēnešus nav nodevuši ūdensskaitītāju rādījumus. Korekta rādījumu ziņošana palīdzētu samazināt starpību, kas rodas, aprēķinot mājas ievadskaitītāja un katra dzīvokļa skaitītāja uzrādīto informāciju, līdz ar to veidotos taisnīgs maksājumu princips.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš uzsvēra, ka turpmāk tiks pastiprināti kontrolēti ūdensskaitītāju rādījumi dažādās novada daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. “Šos rādījumus godprātīgi ziņot ir svarīgi ikvienam iedzīvotājam kopējā ieguvuma dēļ. To nedarot, ar laiku arī pašam dzīvokļa īpašniekam veidosies finansiāli zaudējumi. Tikai godprātīgi rīkojoties, iespējams nodrošināt rādījumu sakritību starp ievadskaitītāju un skaitītājiem dzīvokļos. Lai arī nedomāju, ka izdosies panākt precīzu sakritību, tomēr tā veidotos līdzsvars un korekcija būtu mazāka. Patlaban esam izstrādājuši mehānismu, ko piemērosim, ja divas reizes, ko apliecinās arī sastādītie akti, nebūs izdevies pārbaudīt attiecīgo dzīvokli,” pastāstīja E. Bērziņš.
Talsu novadā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kur ierīkoti māju ievadskaitītāji, un ir ēkas – kur to un skaitītāju dzīvokļos nav. Ēkās, kur nav skaitītāju, izdevumus par ūdeni iedzīvotājiem rēķina pēc Talsu novada saistošajiem noteikumiem, kas attiecas uz konkrētajā adresē deklarētajām personām. Savukārt mājās, kur ir gan ievadskaitītājs, gan skaitītājs katrā dzīvoklī, maksu aprēķina pēc to rādījumiem.

Apkopojot iedzīvotāju ziņotos rādījumus,

redzama nesakritība starp ievadskaitītājā uzrādīto patēriņu un iedzīvotāju ziņotajiem rādījumiem. Šīs starpības maksājums tiek dalīts uz visiem dzīvokļiem vienādā proporcijā, bet situācija mainās, ja mājā konstatēta negodprātīga iedzīvotāju rīcība. Tad radušos starpību jāsedz tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas nav uzstādījuši skaitītājus, tie nav verificēti un ierīkoti atbilstoši prasībām, ir bojāti, īpašniekiem, kas neziņo par rādījumiem vismaz trīs mēnešus un ilgāk un atkārtoti ir lieguši pārvaldniekam veikt skaitītāju pārbaudi.
SIA „Talsu namsaimnieks” speciālisti ir sākuši pastiprināti kontrolēt tos dzīvokļus, kur rādījumi nav ziņoti trīs un vairāk mēnešus. Veiktās pārbaudes tiek reģistrētas un arī dzīvokļa īpašnieks par tām ir informēts. Ja neizdodas iekļūt dzīvoklī, tad īpašniekam tiek sastādīts akts. Pēc nedēļas pārbaudi veic atkārtoti – ja divas reizes nav izdevies veikt nepieciešamās darbības, pat tad, ja īpašnieks ziņo rādījumus, par radušos starpību būs jāmaksā arī viņam.

Ja cilvēks ilgstoši atrodas ārvalstīs un nevar izpildīt šos pienākumus, tad par to ir jāinformē SIA “Talsu namsaimnieks” valde. Pēc iesnieguma reģistrēšanas sešus mēnešus klientam nerēķina ne vidējo patēriņu, ne arī starpību un neveic kontroli. Līdz šim ieviesto kārtību ievēro vien divi trīs dzīvokļu īpašnieki, savlaicīgi sniedzot nepieciešamo informāciju. Ja dzīvokļa īpašnieks neziņo par ilgstošu prombūtni, tad arī uz šiem dzīvokļiem tiek izdalīta apmaksājamā starpība.

Ja ūdensskaitītāja rādījumi nav ziņoti trīs mēnešus, tad nākošos trīs mēnešus maksu aprēķina pēc vidējā rādījuma, bet pēc tam to piemēro par mājas kopējo starpību.
Iespējamie iemesli, kādēļ skaitītāju rādījumi ne vienmēr ir ziņoti, var būt dažādi. SIA “Talsu namsaimnieks” novērojis, ka ļaudis nereti aizmirst to paveikt no mēneša 23. datuma līdz nākošā mēneša 1. datumam, bet citi neapzinās tā svarīgumu.

Tomēr, ja iedzīvotājs neziņo ūdens patēriņu, tad rēķins tiek sastādīts tikai pēc mājai kopsummā aprēķinātās starpības. Kontrolei to konstatējot, cilvēkam jāmaksā arī par savu patēriņu. Neziņojot rādītājus, klients apmaksā mājas patēriņa starpību, nevis savu patērēto, par ko jānorēķinās būs pēc tam.

Kā nodot ūdensskaitītāju rādījumus?
Iedzīvotāju ērtībai ir radīti daudz veidu ūdensskaitītāju rādījumu ziņošanai. To iespējams paveikt portālā ipasniekiem.lv, rādījumus var sūtīt uz uzņēmuma e-pastu, ziņot telefoniski, sūtot īsziņas vai faksu, iespējams izmantot rēķinā speciāli tam paredzētu lapas daļu, to pēcāk iemetot uzņēmuma pastkastītē. Ir mājas, kas rādījumu nodošanai ierīkojuši atsevišķu kastīti, tāpat ikviens rādītājus var ziņot arī mutiski SIA „Talsu namsaimnieks”.

Inita Fedko