Namu apsaimniekošana – tas ir process, kura veiksmēs vai neveiksmēs iesaistītas divas puses – dzīvokļu īpašnieki un pārvaldnieki. Nereti kāda no tām mēdz aizmirst, ka abām ir savas tiesības un arī pienākumi. SIA “Talsu namsaimnieks” aizsāk jaunu informatīvo rubriku, lai veicinātu savstarpējo dialogu un izpratni par namu apsaimniekotāja darbību: “Pārvaldnieks skaidro”. Tajā tiks detalizētāk izskaidroti likumi, kas regulē dzīvokļu īpašnieku pienākumus un tiesības un pārvaldnieka pienākumus, tiesības un atbildību.

Šoreiz rubrikā “Pārvaldnieks skaidro” uzmanība tiks pievērsta Dzīvokļa īpašuma likuma 9. pantam: dzīvokļa īpašnieka tiesībām. Tās nebūt nav neierobežotas un jārēķinās arī ar noteiktiem ierobežojumiem.

Dzīvokļa īpašniekam ir pilnīgas varas tiesības, tai skaitā tiesības:

1) valdīt un lietot dzīvokļa īpašumu, iegūt no tā labumu, izmantot to pēc sava ieskata mantas pavairošanai un vispār lietot to jebkādā veidā, ciktāl dzīvokļa īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem;

2) atsavināt, tai skaitā dāvināt, dzīvokļa īpašumu;

3) ieķīlāt un citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām dzīvokļa īpašumu;

4) nodot dzīvokļa īpašumu lietošanā citām personām;

5) iemitināt dzīvokļa īpašumā ģimenes locekļus un citas personas;

6) piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;

7) lietot kopīpašumā esošo daļu, ciktāl lietošanas ierobežojumus nenosaka šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņemtie dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi.

Māju pārvaldīšanā svarīgs ir 1. apakšpunkta nobeigums: “(..) ciktāl dzīvokļa īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem.” Tas nozīmē – nepārkāpjot likumu un neradot traucējumus citiem. Likumdošanas normu pārkāpšana, ar ko visbiežāk saskaras namu apsaimniekotājs, izpaužas kā nesaskaņota būvniecība, arī radiatoru nomaiņa neinformējot un remonta darbi ar dzīvokļa pārplānošanu bez būvvaldes saskaņojuma.

Iespējamās sekas: nemākulīgi nomainīti radiatori rada apkures sistēmas darbības traucējumus, savukārt patvaļīgi, bez būvvaldes saskaņojuma ķeroties klāt pie kopīgiem vai nesošiem būvelementiem dzīvoklī, sekas var būt neprognozējamas.

Radušos sarežģījumus pārējie mājas iedzīvotāji lūdz risināt namu pārvaldniekam, bet nereti problēmu radītāji paši neapzinās savu kaitējumu citiem un arī problēmas risinājums tādēļ nav iespējams.

Rezultāts: nebeidzama ķēdes reakcija, kurā nav apmierināto.

Morāle: lai arī dzīvokļu īpašniekiem ir plašas tiesības un pilnvaras, tomēr nevienam nav atļauts ar savu rīcību apgrūtināt vai traucēt dzīvi citiem!