1. maijā interneta portālā pietiek.com publicēts neskaidras identitātes personas (minēts kā Juris Kārkls no Talsiem) raksts “Valsts kontroles konstatētie pārkāpumi – kārtējais apliecinājums nekompetencei uzņēmumā SIA “Talsu namsaimnieks””.

Rakstā minēta vienpusēji interpretēta informācija par Valsts Kontroles (VK) veikto revīziju uzņēmumā SIA “Talsu namsaimnieks”. Revīzija tika veikta, lai pārliecinātos, vai uzņēmums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes laika periods bija no 2014. gada līdz 2015. gadam.

Uzņēmums gan Talsu novada domes deputātus, gan klientus, gan Talsu novada iedzīvotājus ir vairākkārt informējis par VK revīzijas ziņojumā iekļautajiem 12 ieteikumiem, kas paredzēti uzņēmuma darba uzlabošanai. SIA “Talsu namsaimnieks” revīzijas laikā sadarbojās ar VK, sniedzot visu nepieciešamo informāciju, to skaidrojot un pamatojot, lai VK būtu pilnīgs priekšstats par esošo darba organizāciju.

Jau revīzijas laikā saņemot pirmos ieteikumus, SIA “Talsu namsaimnieks” speciālisti daļu no tiem nekavējoties ieviesa uzņēmuma darbībā. Tāpat ir sastādīts katra ieteikuma realizēšanas laika grafiks, paredzot visus 12 ieteikumus uzņēmuma darba organizācijā ieviest līdz nākamā gada sākumam.

Jāpiemin, ka VK arī mikroblogošanas vietnē twitter.com ir uzteikusi sadarbību ar Talsu novadu un SIA “Talsu namsaimnieks”, kas apliecina, ka uzņēmums ir uz pareizā ceļa darbības uzlabošanā un pilnveidē.

Ja uzņēmuma darbībā būtu atklāti racionāli pamatojami nodarījumi klientiem, tad VK būtu sniegusi informāciju izvērtēšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā vai sniegusi lietas izskatīšanu prokuratūrā. Šādas darbības nav veiktas, tāpat kā VK ziņojumā nav norādīts, ka SIA “Talsu namsaimnieks” nodarījumi būtu radījuši iedzīvotājiem viennozīmīgi vērtējamus finansiālus zaudējumus, kas ir jāatgriež.

Pēc VK revīzijas ziņojuma, uzņēmumā pārbaudi veica arī Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecināja, ka uzņēmuma darbībā nav konstatēti pārkāpumi VK minētajos punktos.

SIA “Talsu namsaimnieks” vienmēr ir saviem klientiem uzsvēris, ka neskaidrību gadījumos sarežģījumus var atrisināt un atbildes uz jautājumiem gūt, vēršoties uzņēmuma birojā Ezeru laukumā 2 Talsos vai arī rakstot uz e – pastu info@talsunamsaimnieks. Tāpat vajadzības gadījumā ir iespējams sazināties ar uzņēmuma valdi un konkrētiem speciālistiem, ko klienti arī izmanto.

Detalizētu skaidrojumu par VK revīzijas ziņojuma ieteikumiem var izlasīt uzņēmuma mājaslapā www.talsunamsaimnieks.lv: http://www.talsunamsaimnieks.lv/sanemti-12-valsts-kontroles-ieteikumi-darba-organizacijas-uzlabosanai/

SIA “Talsu namsaimnieks” valde