Vasarā, kad daudzu dzīvokļu īpašnieki, kuri ilgstoši uzturas ārpus Latvijas, atgriežas šeit pavadīt atvaļinājumu, apciemot draugus un radus, kā arī nokārtot dažādas formalitātes, aktualizējas jauns mājas pārvaldīšanas aspekts. Pasta kastītē atrodams paziņojums par individuālā  ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu reģistrēšanu, kas jau sen nokavēts un rezultātā, saskaņā ar spēkā esošām likumdošanas normām, tiek veikts aprēķins gan par ūdensapgādi, gan par kanalizāciju. Īpašnieks, saprotamu iemeslu dēļ, dusmīgs un ķibelē vaino mājas pārvaldnieku.

SIA “Talsu namsaimnieks” individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu kontroles iedala divās daļās: plānotās, kas notiek vidēji reizi gadā, un neplānotās, kas tiek veiktas nepieciešams gadījumos, kad jau otro mēnesi pēc kārtas tiek konstatēta ievērojama, līdz tam neraksturīga, starpība starp mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu un rādījumiem, ko ziņojuši dzīvokļu īpašnieki un īrnieki.

Uzņēmums aicina dzīvokļu īpašniekus, kuri sezonāli atrodas ārpus Latvijas, izmantot MK noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 28. punktā noteikto. Tas paredz, ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona vai dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, nevar veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt pārvaldniekam iespēju veikt attiecīgajā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku.

Dzīvokļu īpašnieku interesēs, izbraucot ārpus Latvijas ilgāk par vienu mēnesi, rakstiski par to informēt SIA “Talsu namsaimnieks” – mājas pārvaldnieku.

Šāda iesnieguma derīguma termiņš būs sešus mēnešus. Pēc tam jānosūta atkārtots iesniegums, šādā veidā sevi pasargājot no neatbilstošiem rēķiniem.