Valsts kontroles atzinumā pēc revīzijas SIA “Talsu namsaimnieks” tika norādīts, ka vienošanās pie atkritumu apsaimniekošanas līguma nenodrošina ekonomisku iedzīvotāju maksājumu izlietošanu, kā arī papildu pakalpojumi dublējas ar atkritumu maksā iekļautajiem pakalpojumiem. Lai to novērstu, uzņēmums no 1. maija pārtrauca papildu vienošanos ar SIA “Eco Baltia vide”, kas nodrošināja iedzīvotājiem ērtu pakalpojumu un garantēja izvairīšanos no bažām par soda sankcijām par atkritumu konteineru pārkrāvumiem, to satura neatbilstību līguma nosacījumiem un citiem faktoriem.

Pēc tā situācija strauji mainījās, un SIA “Eco Baltia vide” uzņēmumam piestādīja apjomīgus naudas sodu apmērus par atkritumu konteineru pārkrāvumiem. Uzņēmuma pārstāvji tika aicināti uz sarunām gan ar SIA “Talsu namsaimnieks”, gan ar Talsu novada pašvaldības vadību, lai rastu kompromisu atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.

Noslēgtais atkritumu apsaimniekošanas pamata līgums paredz, ka atkritumu konteineru vākiem to iztukšošanas brīdī, jābūt cieši aizvērtiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts trīs reizes, SIA “Eco Baltia vide” var piemērot soda naudu, kas sasniedz 50 eiro apmēru, turklāt iedzīvotājam jānorēķinās arī par pārkrāvuma radīto papildu atkritumu apjomu.

To, ka atbildība jāuzņemas arī iedzīvotājiem, kam jādomā par saprātīgu atbrīvošanos no atkritumiem, ievērojot pamata nosacījumus, piekrīt visas iesaistītās puses. Tomēr gan SIA “Talsu namsaimnieks”, gan Talsu novada pašvaldība pieturējās pie pozīcijas, ka soda naudas apmēram jābūt samērīgam un tas nedrīkst vairākkārt pārsniegt pamata pakalpojuma cenu.

Šobrīd ir panākta vienošanās par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumā. Tie paredz, ka SIA “Talsu namsaimnieks” ir saistošas SIA “Eco Baltia vide” veiktās fotofiksācijas par atkritumu konteineru stāvokli pirms atkritumu izvešanas, kas jānosūta divu dienu laikā pēc to uzņemšanas. Vienošanās paredz, ka iedzīvotājam papildu būs jānorēķinās par atkritumu izvešanu, ja atkritumu konteinera vāks būs atvērts vairāk nekā 45 grādu leņķī attiecībā pret konteinera malu. Šādos gadījumos klientiem tiks piemērota maksa par papildu atkritumu apjomu.

“Iedzīvotājiem jāsaprot, ka pret atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem jāizturas nopietni. Ja līgumā ir noteikts, ka atkritumu konteinera vākam ir jābūt aizvērtam, tad tā tam arī ir jābūt. Šobrīd esam panākuši iedzīvotājiem nedaudz izdevīgākus nosacījumus – atkritumu konteinera vāks varēs būt nedaudz pavērts, bet to nedrīkst izmantot ļaunprātīgi,” uzsvēra SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš.

Viņš informēja, ka uzņēmuma speciālisti ir apsekojuši adreses, kur regulāri bija radušies papildu atkritumu apjomi, un šobrīd situācija ir risināta, nosakot papildu izvešanas reizes vai arī izvietojot papildu atkritumu konteinerus. Savukārt SIA “Eco Baltia vide” ir iesniegts saraksts ar konkrētām adresēm, kur nepieciešama atkritumu konteineru labošana vai maiņa.

“Cerams, ka turpmāk gan mēs, gan iedzīvotāji būs pasargāti no dažādiem pārpratumiem un ka atkritumu apsaimniekošana Talsu novadā būs pieņemama visiem,” bilda E. Bērziņš.