No 21. septembra SIA “Talsu namsaimnieks” pakāpeniski atsāks apkures sezonu. 

Lai uzsāktu apkures sezonu, mājas vecākais (ja mājā nav ievēlēts mājas vecākais, tad šis darbiņš jāpaveic kādam aktīvam dzīvokļa īpašniekam) apjautā mājas dzīvokļu īpašniekus, vai viņi piekrīt šim lēmumam. Ja mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums tam piekrīt, tad mājas vecākais raksta iesniegumu SIA “Talsu namsaimnieks” ar lūgumu uzsākt apkures sezonu.

Apkures sezonas uzsākšana un pabeigšana nenotiek visām mājām vienā datumā. Šis jautājums vistiešākajā veidā attiecas uz katra dzīvokļa īpašnieka finansēm, tāpēc arī lēmums – kad uzsākt apkures sezonu, kas līdzi nesīs arī lielākus apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu rēķinus, jāpieņem pašiem dzīvokļu īpašniekiem.