8. februāra vakarā A. Pumpura ielas 10 Talsos pagrabā plīsa siltumapgādes centrālais cauruļvads. Avārijas dēļ siltumapgāde uz laiku nebija mājām A. Pumpura, Raiņa, 1905. gada, Dundagas ielā. Arī šodien iespējami siltumapgādes traucējumi, jo tehniskie uzlabojumi vēl turpinās.

Siltumapgādi Talsu pilsētā nodrošina SIA “Talsu Bio – Enerģija”, kas reaģēja nekavējoties un uz notikuma vietu nosūtīja avārijas remontbrigādi. Nakts laikā avārijas cēloni izdevās novērst un iedzīvotājiem tika atjaunota siltumpadeves nodrošināšana. Taču šodien pieņemts lēmums veikt papildu tehniskos uzlabojumus, lai novērstu šāda gadījuma atkārtošanās iespēju. Problēmas ir A. Pumpura ielas 10 un 8 māju iedzīvotājiem, jo šajās ēkās šobrīd atgaisošanu nav iespējams veikt nefunkcionējošu atgaisošanas ventiļu dēļ. Šīs dienas laikā problēma tiks novērsta.

Avāriju izraisīja nolietotais siltumapgādes cauruļvads attiecīgajā pilsētas posmā. SIA “Talsu Bio – Enerģija”, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, veiks tā atjaunošanu.

A. Pumpura ielas 10 ēkas apsaimniekotājs SIA “Talsu namsaimnieks” informēja, ka ēkas pagrabs nav cietis, jo pa plīsušo cauruļvadu izdalījies tvaiks, ne ūdens.

SIA “Talsu Bio – Enerģija” un SIA “Talsu namsaimnieks” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām, kā arī aicina būt saprotošiem, ņemot vērā siltumapgādes sistēmas būtisko tehnisko nolietojumu!