Reizi pa reizei saņemam klientu jautājumus, kā iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus sistēmas https://klientiem.talsunamsaimnieks.lv  klienta profilā. Tad nu lūk, soli pa solim!

1. Atver sadaļu “Skaitītāji”.
2. Izvēlas vienu skaitītāju.
3. Aizpilda aili “Pašreizējais rādījums” (rādījumu ievada formātā 0.000 (ar punktu)).
4. Noklikšķina uz APSTIPRINĀT.
5. Nākošā lodziņā, kur tiek uzdots jautājums “Vai tiešām vēlaties nodot šos rādījumus?”, noklikšķina uz REDIĢĒT, ja vēlaties mainīt iesniegto rādījumu, vai uz APSTIPRINĀT ja piekrītat.
6. Ja dzīvoklī ir vairāki skaitītāji, tad vēlreiz atver sadaļu “Skaitītāji”.
7. Izpilda augstāk minētās darbības 3., 4., 5. tādā pašā secībā.
8. Kad visi rādījumi ir apstiprināti, atslēdzas no sistēmas, noklikšķinot uz lietotāja vārda.

Līdz ar to, ūdens skaitītāju rādījumi ir iesniegti.
Jaunie rādījumi lietotājam ir redzami tikai tad, kad pārvaldnieks šos rādījumus ir saglabājis norēķinu sistēmā.
Šaubu gadījumā aicinām pārliecināties par rādījumu iesniegšanas pareizību, rakstot uz e-pastu info@talsunamsaimnieks.lv