Aprīļa beigās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas ugunsdzēsēji – glābēji apsekoja daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmus un ielas pilsētā, lai noskaidrotu, cik viegli ugunsdzēsēju transportam piekļūt pie ēkām un ūdens hidrantiem.

Līdzīga pārbaude veikta jau 2012. gadā, tās laikā noskaidrojot vairākus iekšpagalmus, kur ugunsdzēsēju glābēju transportam nebija iespējams iebraukt. Salīdzinot ar 2012. gadu, Talsu daļas komanda atzina, ka ir vērojami uzlabojumi, piemēram, Darba ielā 13. Pagalmi ir labiekārtoti un izveidotas atbilstošas automašīnu stāvvietas, tomēr atsevišķos gadījumos situācija joprojām ir kritiska.  Specializētajam transportam joprojām ir apgrūtināta un vietām pat neiespējama piekļuve A. Pumpura, Dundagas un Rīgas ielas pagalmiem, jo tuvu kāpņu telpām tiek novietotas automašīnas. Šādu situāciju rada automašīnu skaita pieaugums un nepietiekamā infrastruktūras sakārtošana.

Pārbaudes laikā uz automašīnām, kas traucēja piekļuvi ēkām, tika atstāts informatīvs materiāls, lai iedzīvotājus mudinātu aizdomāties par šādu gadījumu iespējamajām sekām.

SIA “Talsu namsaimnieks” dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste Sigita Mazzariņa piekrita, ka automašīnu stāvlaukumu jautājums ik gadu kļūst aizvien aktuālāks. To jau trešo gadu daļēji palīdz risināt Talsu novada pašvaldības izsludinātais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkurss – daļa no īstenotajiem projektiem attiecas uz automašīnu stāvlaukumu iekārtošanu.

Arī pašiem iedzīvotājiem jāizprot situācijas nopietnība un jācenšas savu transporta līdzekli novietot tā, lai krīzes situācijā tas neradītu nevajadzīgu apdraudējumu.

Vairāk informācijas Talsu TV sižetā: http://www.talsutv.lv/video_type/talsu-vugd-teste-pieejamibu-daudzdzivoklu-maju-setas/