“Izaicinājumu pilns gads,” tā 2020. gadu raksturo SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss. Kā nu ne – šajā gadā esam iepazinuši Covid-19 izplatīšanās sekas, bet tajā pašā laikā uzņēmumam bija jānodrošina stabila darbība un pakalpojumu sniegšana. Tas arī godam paveikts. Kādi bijuši aizgājušā gada lielākie darbi, stāsta E. Bariss.

Labiekārtoti trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmi

SIA “Talsu namsaimnieks” klienti ir aktīvi un vēlas sakopt un labiekārtot vidi, kurā dzīvo, turklāt tādējādi vēl uzlabojot visa novada vizuālo izskatu.

Ik gadu uzņēmuma apsaimniekotās mājas piedalās Talsu novada pašvaldības rīkotajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā. Arī šis gads nebija izņēmums, un pašvaldības līdzfinansējumu izdevās piesaistīt trīs pagalmu labiekārtošanai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Madaru ielā 15 Jaunpagastā apguva teju 3000 eiro atkritumu konteineru novietnes izbūvei un veļas žāvētavas jumta seguma nomaiņai.

Andreja Pumpura ielas 10 Talsos mājas pagalmā ieguldīti vairāk nekā 3000 eiro, par tiem uzstādīti labiekārtojuma elementi, ierīkota dobe un apzaļumota teritorija, izbūvēts gājēju celiņš.

Savukārt Andreja Pumpura ielā 6 Talsos[ar teju 2500 eiro uzstādīti labiekārtojuma elementi, ieklāts bruģis un apzaļumota teritorija.

Uzstādīts ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājs, samazinot ūdens patēriņa starpības maksājumus

“Sarmu” mājas iedzīvotāji Laucienē izvēlējušies labu metodi, kā samazināt ūdens patēriņa starpība maksājumus, kas nereti rodas neprecīzas ūdens patēriņa uzskaites dēļ. Ar SIA “Talsu ūdens” atbalstu uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji ar attālināto nolasīšanas iespēju, kas nodrošina precīzu un vienlaicīgu skaitītāju rādījumu nodošanu.

Šiem skaitītājiem  nav kustīgu detaļu, un ūdens radītais piesārņojums (ūdens pievades sistēmā nonākušās sīkās daļiņas un nogulsnes) to darbību un rādījumu precizitāti ietekmē daudz mazākā mērā, vienlaikus samazinot kļūdu starp ievada un dzīvokļu skaitītājiem. 

Atjaunots uzņēmuma autoparks

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, nepieciešams atbilstošs tehniskais nodrošinājums. Šajā gadā uzņēmums operatīvajā līzingā iegādājies automašīnu “Pegoet boxer”, nopirkts “John deere” pļāvējs un iegādāts pacēlājs ar grozu.

“Zelta slota” – Anitai Bērtelsonei

Arī šogad SIA “Talsu namsaimnieks” pasniedza ikgadējo balvu “Zelta slota”, kas ieviesta sētnieku motivēšanai un ieguldījuma novērtēšanai. Lai arī šajā gadā Covid-19 drošības ierobežojumu dēļ izpalika svinīgā apbalvojuma pasniegšana, tomēr balva par izcilu darbu tika nogādāta Anitai Bērtelsonei.

 Sociālo dzīvokļu uzlabošana

SIA “Talsu namsaimnieks” pārziņā ir pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana. Šie īpašumi visbiežāk ir sliktā tehniskajā stāvoklī, tomēr iespēju robežās ieguldījumi tiek veikti katru gadu. Arī šajā gadā ir padarīta virkne darbu: logu nomaiņa, elektroinstalāciju sakārtošana, apkures ierīču remonts vai nomaiņa.

Iegulda daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās

Lielāko gandarījumu sniedz iespēja uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. Šiem darbiem nepieciešams visai liels finansiālais ieguldījums, tāpēc novērtējam katru māju, kuras iedzīvotāji ir gatavi uzkrāto apsaimniekošanas maksu novirzīt ilgtermiņa ieguldījumos. Ik gadu palielinās finansējuma apjoms, ko iedzīvotāji vēlas ieguldīt savos īpašumos. 2020. gadā atjaunoti balkoni un margas, mainīti jumta segumi, pārmūrēti skursteņi, siltināti bēniņi un labotas ēku fasādes.

Saņemti ieteikumi no Valsts kontroles

2019. gada septembrī Valsts kontrole (VK) uzsāka revīziju Talsu novadā, lai noskaidrotu, vai Talsu novada pašvaldība pārvalda kapitālsabiedrības, sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem. Revīzijas laikā tika atklāti vairāki uzņēmuma darbībā uzlabojami aspekti, ko SIA “Talsu namsaimnieks” arī pakāpeniski ievieš.

Realizē apjomīgus projektus, būtiski uzlabojot siltumenerģijas nodrošināšanu Valdemārpilī

SIA “Talsu namsaimnieks” piesaistīja ES Kohēzijas fonda finansējumu un Valdemārpilī tika izbūvēts savienojošā siltumtīklu posms, pārbūvēti esošie siltumtīkli un uzstādīti individuālie siltummezgli, kā arī pārbūvēta pati Valdemārpils katlumāja, lai turpmāk pilsētas siltumenerģiju ražotu vienā ēkā. Gada beigās ir uzsākti darbi Laidzes katlumājā, ko plānots pabeigt nākamā gada pirmajos mēnešos.  Tā kā SIA “Talsu namsaimnieks” siltumenerģijas pakalpoju nodrošina Talsu novada robežās par vienotu tarifa izcenojumu visā pakalpojuma sniegšanas zonā, tad šādi ilgtermiņa ieguldījumi ļauj noturēt tarifu esošajā apmērā.     _