Jau trešo gadu SIA “Talsu namsaimnieks” turpina labi iesākto tradīciju – godāt sētnieka darba veicējus, vienam no viņiem pasniedzot balvu “Zelta slota”. “Gribam akcentēt ne tik daudz padarīto darbu, kā cilvēka labvēlīgo un atsaucīgo attieksmi,” uzsvēra vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs un uzņēmuma nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītājs Ivo Priedītis.

Indra Zomberga uzņēmumā strādā kopš 2015. gada janvāra. Lai arī viņas darba stāžs nav ilgs, tomēr, kolēģi uzsver, viņa sevi ir apliecinājusi kā krietnu darbinieci un atsaucīgu cilvēku. Ikdienā Indra rūpējas par Stendes ielas gājēja celiņa sakoptību, gādājot, lai cilvēkiem, kas mēro ceļu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāles vai SIA “Talce” kvartālā, netraucētu ne sakritušās lapas, ne uzsnigušais sniegs.

zeltaslota

Indrai Zombergai balvu pasniedza uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Egils Bariss (pa labi) un valdes loceklis Juris Upmalis

“Indra par savu teritoriju gādā vienmēr, neskatoties, kādi laikapstākļi valda ārā. Viņa nemēģina kādam parādīt vai pierādīt, ka strādā un ka ir grūti, viņa vienkārši dara savu darbu. Šajā gadījumā ne jau paveiktais ir pats svarīgākais, bet gan viņas attieksme pret pienākumiem, līdzcilvēkiem un vidi. Nav runa par “Zelta slotu”, bet gan par zelta rokām un zelta attieksmi,” Indru Zombergu raksturoja I. Priedītis.

zs2017

Šī gada “Zelta slotas” ieguvēja ir viena no tām darbiniecēm, kura neatsaka palīdzību un piekrīt strādāt arī tad, kad citi labprāt atpūšas – Talsu pilsētas lielo svētku un pasākumu laikā.

“Zelta slotas” pretendentu izvērtēšanai tika izveidota komisija piecu cilvēku sastāvā. Tā pēc dažādiem kritērijiem izskatīja visu uzņēmumā strādājošo sētnieku darbu, vienbalsīgi nolemjot balvu piešķirt tieši Indra Zombergai.