Vai zināji, ka ūdens patēriņa skaitītājiem, kas izmanto elektromagnētisko lauku vai ultraskaņu patērētā ūdens daudzuma uzskaitei, verifikācijas periods ir pagarināts līdz sešiem gadiem? Savukārt mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem saglabājas līdzšinējais verificēšanas periods – četri gadi.

Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” veiktas, lai iedzīvotājus stimulētu izmantot modernākus, precīzākus un grūtāk ietekmējamus ūdens patēriņa skaitītājus.

Pagarinātais atkārtotās verificēšanas termiņš) attiecas arī uz tiem ultraskaņas un elektromagnētiskajiem ūdens skaitītājiem, kas jau šobrīd atrodas lietošanā un kas verificēti pirms grozījumiem. Savukārt mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem tiek saglabāts līdzšinējais verificēšanas periodiskums – reizi četros gados.

Ekonomikas ministrija norāda, ka jaunās paaudzes ūdens patēriņa skaitītāji nodrošina precīzāku un drošāku ūdens patēriņa mērīšanu ilgākā laika posmā, vienlaikus samazinot kļūdu starp ievada un dzīvokļu skaitītājiem. Tiem nav kustīgu detaļu, un ūdens radītais piesārņojums (gruži un nogulsnes) to darbību un rādījumu precizitāti ietekmē daudz mazākā mērā.

Mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ar laiku no ūdens piesārņojošo vielu uzkrāšanās uz kustīgajām sastāvdaļām palēninās mehāniskā riteņa rotācija, tādējādi saīsinot mērītāja ekspluatācijas laiku un precizitāti. Sākotnēji mehāniskais rats griežas bez īpašas piepūles, bet ar laiku – pat pēc dažu mēnešu ekspluatācijas – no ūdens piesārņojošo vielu uzkrāšanās uz kustīgajām sastāvdaļām palēninās riteņa rotācija, un tas saīsina mērītāja ekspluatācijas laiku un precizitāti.