Ārkārtējās situācijas laikā mainīta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas un rādījumu nolasīšanas kārtība. To skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu jāveic ārkārtējās situācijas laikā, varēs veikt tad, kad valstī noteiktie ierobežojumi to ļaus.

Noteikto ierobežojumu dēļ uz laiku līdz stingro ierobežojumu atcelšanai atliekama arī citu iepriekš pieņemtu lēmumu izpilde, kas paredzēja šajā laikā veikt apsekošanas vai citus darbus dzīvokļos. Tas attiecas uz dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju un citu skaitītāju, kas nav komercskaitītāji, nomaiņu un atkārtotu vai pirmstermiņa verificēšanu.

Skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu būtu jāveic ārkārtējās situācijas laikā, varēs veikt tikai tad, kad valstī noteiktie ierobežojumi to ļaus, piemēram, ja no 15. novembra stingrie ierobežojumi tiks atcelti. Pienākums nodrošināt šādu skaitītāju atkārtoto verificēšanu būs pēc ārkārtējās situācijas beigām, kas saskaņā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, plānots pēc 2022. gada 12. janvāra.

Arī to ūdens patēriņa skaitītāju, kuru verificēšanas termiņš ir beidzies pirms ārkārtējās situācijas, bet to atkārtoto verificēšanu kādu iemeslu dēļ nav izdevies veikt, verificēšana jānodrošina trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Nosakot maksājamo daļu, tiks ņemti vērā neverificēto skaitītāju rādījumi, uz ko attiecas pārejas noteikumi sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā atkārtoti atcelta arī ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana papīra formātā. Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ dzīvokļa īpašnieks nevar nodot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus elektroniski vai telefoniski, viņam ūdens patēriņu aprēķinās, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem (izņemot tos, kuros piemērota ūdens patēriņa starpības sadale starp atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem).

Šī kārtība attieksies arī uz situācijām, kad ūdens patēriņa skaitītāja radījumus nav iespējams nolasīt skaitītāja darbības traucējumu dēļ. Attiecīgi ūdens patēriņš tiks aprēķināts pēc konkrētā dzīvokļa vidējā ūdens patēriņa par pēdējiem trim mēnešiem.

 

Informācija sagatavota no www.delfi.lv