No 1. decembra daudzdzīvokļu mājas “Skaistkalni”, “Saulkrasti”, “Saulgriezes”, “Gaismas” un “Vēsmas” Tiņģerē, Īves pagastā savai apkalpes zonai pievienos SIA “Talsu ūdens”. Tas nozīmē, ka mainīsies ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniedzējs un arī pakalpojumu tarifi. Turpmāk iedzīvotājiem par SIA “Talsu ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem būs jānorēķinās saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tarifiem.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, SIA “Talsu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi jāpiemēro visās teritorijās, kurās SIA ”Talsu ūdens” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Pamatojoties uz iepriekš sniegto informāciju, vēršam SIA “Talsu namsaimnieks” pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju uzmanību uz faktu, ka no 1. decembra apsaimniekošanas un komunālo maksājumu rēķinos aprēķini par ūdensapgādi un kanalizāciju tiks veikti, pamatojoties uz sekojošiem tarifiem:

Ūdensapgāde –  0,93 EUR/m3 (bez PVN);

Kanalizācija – 1,17 EUR/m3 (bez PVN).