Izvērtējot iepriekšējā gada pieredzi, SIA “Talsu namsaimnieks” ir nolēmis pārveidot iedzīvotāju tikšanās kārtību ar uzņēmuma namu pārvaldniekiem.

SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš paskaidroja, ka iepriekšējā gada laikā, domājot par klientu ērtību, reizi mēnesī katrā no pilsētu vai pagastu pārvaldēm tika rīkota namu pārvaldnieku tikšanās ar iedzīvotājiem. Šobrīd, izvērtējot zemo iedzīvotāju apmeklētību, pieņemts lēmums pārvaldēs ierasties, ja kāds no iedzīvotājiem būs uz pieņemšanu pierakstījies.

“Ja kādam no SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem nepieciešams atsevišķi tikties ar namu pārvaldnieku, līdz grafikā noteiktajam tikšanās dienas iepriekšējam vakaram apmeklējums ir jāpiesaka. Šādos gadījumos attiecīgais namu pārvaldnieks ieradīsies uz pieņemšanu, lai klātienē pārrunātu aktuālos jautājumus. Tāpat ikvienam mūsu klientam ir pieejama atbildīgā speciālista kontaktinformācija. Šādu lēmumu pieņēmām, domājot par uzņēmuma resursu saprātīgu izlietojumu,” lēmumu pamatoja E. Bērziņš.