Siltumenerģijas nodrošināšana ir viena no SIA “Talsu namsaimnieks” resursus prasošākajām nozarēm. Šo pakalpojumu uzņēmums piedāvā Ģibuļu, Laidzes, Virbu, Laucienes, Lībagu un Abavas pagastā un Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētā, apsaimniekojot 12 katlumājas. Katlumājas un tajās esošais tehniskais aprīkojums prasa nemitīgus ieguldījumus.

Gada pirmajā ceturksnī, informēja SIA “Talsu namsaimnieks” siltumenerģētiķis Edgars Šterns, uzņēmums ir veicis vairākus ieguldījumus šajā jomā.

“Katlumājā Tiņģerē nomainījām apkures cirkulācijas sūkni. Līdzšinējā vietā iegādājām jaudīgāku energoefektīvo cirkulācijas sūkni ar frekvenču pārveidotāju. Tādējādi ir panākts elektroenerģijas ietaupījums un ir nodrošināta labāka siltumenerģijas piegāde iedzīvotājiem. Tiņģeres katlumājā tika veikta gultņu nomaiņa granulu katla deglim. Savukārt katlumājā Priedēs Sabilē veikti dūmeņa un tā pamata remontdarbi. Bez remontdarbiem neiztikām arī Valdemārpilī un Stendē, kur tika laboti apkures katli,” pastāstīja E. Šterns.

“Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, arī abās Valdemārpils katlumājās cirkulācijas sūkņi tika aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem. Elektroenerģijas patēriņš katlumājā Parka ielā 9 ir samazinājies par aptuveni 50%. Ja iepriekš diennaktī tika patērēts aptuveni 400 kilovatstundu, tagad tikai 200 kilovatstundu elektroenerģijas. Savukārt katlumājā Raiņa ielā 10a Valdemārpilī elektroenerģijas ietaupījums ir no 48 līdz 55 kilovatstundām diennaktī,” informēja E. Šterns.