1905. gada ielas 1 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji šogad ir paveikuši lielu darbu – esošajam mājas uzkrājumam piesaistījuši pašvaldības finansējumu un labiekārtojuši mājas pagalmu. Rezultātā ir tapis bērnu laukums – Talsos vienīgais ar mīksto segumu, atjaunots un paplašināts stāvlaukums un labiekārtota atkritumu urnu novietne.

Mājas vecākā pienākumus šeit aptuveni astoņus gadus pilda Jānis Feldmanis. Šo gadu laikā izdevies paveikt daudz, lai gan vīrietis atzīst, ceļš uz rezultātu nebūt nav bijis viegls.

“Organizējot mājas iedzīvotāju kopsapulci, jau zinu, ka vairākums neieradīsies. Rēķinos, ka būs jāapmeklē katrs dzīvoklis individuāli, tad katram izstāstu ideju un vācu parakstus,” visai sarežģīto un laikietilpīgo lēmumu pieņemšanas ceļu atklāj J. Feldmanis. Šādā veidā realizēta ne viena vien iecere, arī mājas siltināšana, kas tagad iedzīvotājiem dod reālu siltumenerģijas ietaupījumu un līdz ar to arī daudz mazākus rēķinus par apkuri.

Kolīdz mājas vecākais uzzinājis par Talsu novada pašvaldības organizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu konkursu, tā jau zinājis, ko vēlas paveikt.  Nenoliedzami, lai ko īstenotu, svarīgs ir kopējais mājas uzkrājums.

“Atsevišķus labošanas darbus veicam regulāri, piemēram, atjaunojām izdangāto pagalmu, nomainījām atsevišķu gājēju ceļa posmu. Par iecerēm konsultējos ar apsaimniekotāju SIA “Talsu namsaimnieks”, bijām sagatavojuši nepieciešamo topogrāfiju, atradu projektētāju – SIA “Smilšu pilis”,” pastāstīja J. Feldmanis.

Mājas pagalms pirms labiekārtošanas

Ja iepriekš bija domāts stāvlaukuma daļu asfaltēt, tad darbu laikā tika pieņemts lēmums par tās bruģēšanu

Realizējot projektu, nolemts ierīkot bērnu rotaļu laukumu, nevis paplašināt automašīnu stāvlaukumu. Šāda izšķiršanās bijusi, domājot par jaunākās paaudzes brīvā laika pavadīšanas iespējām. Tā kā tas ir bijis pašvaldības īpašums, tad panākta vienošanās par zemes gabala nomu uz 20 gadiem.

1905. gada ielas 1 iekšpagalma labiekārtošanā ieguldīti 50 650 eiro, no kuriem 4000 eiro bija Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursā, bet pārējais – mājas finansējums. Dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē lēma par auto stāvvietu seguma maiņu, atjaunojot to no izdrupuša asfaltbetona uz bruģi, ieejas durvju laukumiņa un pakāpienu pārbūvi.

Tā agrāk izskatījās 1905. gada ielas 1 atkritumu konteineru novietnes laukums

Tā šī pagalma daļa izskatās tagad

Labiekārtots atkritumu laukums, to nobruģējot, uzceļot nojumi un iežogojot, lai pie tām atkritumus neatstātu citu māju iedzīvotāji, kā arī izveidots moderns bērnu rotaļu laukums ar mīksto segumu, nožogojumu, atkritumu urnām un soliņiem.

Lai gan bērnu laukuma projektā bija paredzēta mulča, tomēr Jānis izvēlējās mīksto segumu. Pats meklēja visas rotaļu laukuma iekārtas, domāja par labāko ietves izvietojuma risinājumu.  Iesākumā bija paredzēts bruģēt tikai ietvi, pārējo asfaltēt, tomēr darbu laikā lēmums mainīts, izvēloties glītāko un arī vieglāk labojamo variantu. Katru saņemto tāmi Jānis rūpīgi izvērtē un mēģina panākt, lai par ieguldīto finansējumu saņemtu pēc iespējas labāku rezultātu. Tomēr viņš ir pārliecinājies, ka par zemām izmaksām augstāko kvalitāti iegūt nav iespējams. “Kvalitātei ir sava cena, nevar par mazām izmaksām nopirkt ko ļoti labu,” viņš bilda.

“Uzskatu, ka bērnu rotaļu laukumam obligāti jābūt nožogotam, tas būs pieejams no 7.00 līdz 23.00. Tas palīdzēs to pasargāt arī no vandālisma – salauzt ir vienkārši, bet kādam tas ir arī jālabo!” uzsvēra Jānis.

Talsos tapis vienīgais bērnu rotaļu laukums ar mīksto segumu

Mājas vecākais, pildot savus pienākumus, mēģina līdzcilvēkus arī izglītot. Labprāt uzklausa un ņem vērā citu mājas iedzīvotāju viedokļus, pieredzi un zināšanas. J. Feldmanis paskaidroja, ka pakāpeniski cenšas iedzīvotājos nostiprināt izpratni par māju kā kopēju īpašumu un kopēju atbildību.

“Vienmēr esam centušies māju uzturēt labā stāvoklī, lai bieži nebūtu avārijas situācijas, jo to novēršana maksā dārgi. Lielākais darbs, ko plānojam nākotnē, ir stāvvadu nomaiņa. Esmu ļoti gandarīts par paveikto. It īpaši, kad redzu, ka bērni izmanto rotaļu laukumu – kurš gan var vislabāk noteikt bērnu laukuma kvalitāti, ja ne paši bērni?” viņš retoriski pārjautā.

Ikviens Talsu novada iedzīvotājs ir aicināts sekot līdzi informācijai arī nākamajā gadā par pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursu un izmantot iespēju sakārtot māju iekšpagalmus.