Rēķinu apmaksa

SIA “Talsu namsaimnieks” aicina atteikties no rēķinu izdrukas saņemšanas mājas pasta kastītē, piedāvājot rēķina saņemšanu elektroniskā formā, klientu pašapkalpošanās internet portālā – www.īpašniekiem.lv. Rēķinu izsūtīšana klientam uz e-pasta adresi netiek veikta, jo e-pasta operatori neatbalsta liela apjoma informācijas nosūtīšanu. Uzņēmuma birojā Ezeru laukumā 2, Talsos, rēķina summu klientiem palīdzēs precizēt SIA “Talsu namsaimnieks” darbinieki. Uzdodot jautājumu, lūdzu neaizmirstiet vispirms norādīt rēķina numuru un dzīvokļa adresi. Vēlams norādīt arī klienta kontakttālruņa numurs, lai vajadzības gadījumā uzņēmuma speciālisti varētu sazināties, informācijas precizēšanai.

Ja rēķina izdruka ir jāpiegādā klientam uz mājām ar pasta vai kurjera starpniecību, tad apsaimniekotājs aprēķina un iekasē maksu par pasta un piegādes izdevumiem.

Maksājumus klienti var veikt:

– Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldē;
– skaidrā naudā “MAXIMA” veikalos visā Latvijas teritorijā;
– skaidrā naudā A/S “PNB BANKA” Talsu filiāles Klientu apkalpošanas centra kasē Dundagas ielā 18, Talsos (bez komisijas maksas),
A/S “PNB BANKA” KASES DARBA LAIKS – darba dienās no 9.00 līdz 19.00, sestdienās no 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 (tālrunis A/S “PNB BANKA” 63291736, 63211200);

– izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, jebkuras komercbankas iestādē, norēķinu vietā, vai, izmantojot internetbanku pakalpojumus, veicot pārskaitījumu kādā no zemāk norādītajiem SIA “Talsu namsaimnieks” norēķinu kontiem. Ja veicat naudas pārskaitījumu, izmantojot bankas (vai internetbankas) pakalpojumus, obligāti pārliecinieties, vai Jūsu maksājumā ir norādīta

1) maksājuma mērķis;

2) apmaksājamā rēķina numurs;

3) dzīvokļa, par kuru tiek veikts maksājums, adrese.

SIA “Talsu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 41203035896

A/S Swedbank, konts: LV18HABA0551027489881

A/S SEB banka, konts: LV54UNLA0050015036916

A/S PNB banka, konts: LV46LATB0002210094518