SIA “Talsu namsaimnieks” informē, ka Talsu pilsētā ik pavasari, beidzoties apkures sezonai, mājās ar iebūvētu karstā ūdens cirkulācijas sistēmu, ūdens uzsildīšanas izdevumu aprēķins par 1 m³ paliks tāds kā iepriekšējā apkures sezonā. Tas nozīmē, ka tas būs ne vairāk kā 7,5% no apkures tarifa (0,075 MWh/m³) par katru izlietoto un uzskaitīto uzsildītā ūdens kubikmetru vai līdz 4,80 €/m³ (pie pašreizējā tarifa). Apkures sezonā siltumenerģijas apjoms mājas siltā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai tiek saglabāts mājas faktiskā siltumenerģijas patēriņa vidējā līmenī, atbilstoši reģistrētajam apjomam iepriekšējās vasaras periodā. Katrā nākošajā vasaras periodā informācija tiek aktualizēta, atbilstoši faktiskajam siltumpatēriņam (pēc siltumenerģijas skaitītāja datiem) katras mājas siltummezglā.

Siltumenerģijas patēriņš Talsu pilsētā:

2018.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2017.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2016.  010203040506070809101112

2015.  010203040506070809101112

2014.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2013.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2012.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2011.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2010.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2009.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2008.  12

Siltumenerģijas patēriņš Talsu novadā:

2018.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2017.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2016.  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Cirkulācijas sistēmas uzturēšanas vidējie izdevumi € vienam dzīvoklim 2017. gada vasarā un 2017/2018g. apkures sezonā

Cirkulācijas sistēmas uzturēšanas vidējie izdevumi € vienam dzīvoklim 2016. gada vasarā, periodā, kad apkure ir atslēgta, un 2016/2017.g. apkures sezonā

Cirkulācijas sistēmas uzturēšanas vidējie izdevumi € uz 1 dzīvokli 2015./2016. gada apkures sezonā

Nākošās apkures sezonas CSU  izdevumu aprēķinam mājā izmanto tikai to periodu, kad apkure nav pieslēgta. Tikai tad precīzi ir iespējams noteikt individuāli katras mājas CSU patērēto siltumenerģijas daudzumu, no kopējā mājas siltumpatēriņa atņemot ūdens uzsildīšanai izlietoto siltumenerģijas daudzumu.