Māju pārvaldīšana

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi 

Spēkā esošs no 21.07.2017

Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par                          dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem

Spēkā esošs no 30.09.2015

 

Siltumapgāde

 

Citi dokumenti

Talsu novada pašvaldības Saistošie noteikumi

Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.57 Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Talsu pilsētā

Salīdzinājumam: Rīgas domes 24.08.2010. instrukcija Nr.9 Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība.

Atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem atrodamas sadaļā: Klientiem – skaidrojumi

MK noteikumi Nr.1013
Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (ar grozījumiem spēkā no 01.10.2013.)

MK noteikumi Nr.999
Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ar grozījumiem spēkā no 01.10.2013.)