Tūdaļ noslēgsies 2017. gads, kas bijis gana darbīgs un notikumiem bagāts. Arī SIA “Talsu namsaimnieks” ir izvērtējis nu jau gandrīz aizvadīto 2017. gadu un sastādījis daļu no paveikto darbu sarakstu.

 •  Jauna uzņēmuma valde

Kopš 27. janvāra uzņēmuma priekšgalā ir Egils Bariss, bet Juris Upmalis  pilda valdes locekļa pienākumus.

 • Ieviesta atbilstoša grāmatvedības programma

Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumu, uzņēmums strādāja pie grāmatvedības programmas “Horizont” ieviešanas. Jau tagad darbojas atbilstoša grāmatvedības uzskaite un jaunā gada sākumā notiks pilnīga pāreja uz jauno programmu.

 • Sētnieku darbā – lielāka skaidrība

Veikta uzņēmuma sētnieku tīrāmo teritoriju topogrāfiskā pārmērīšana un jaunas aprēķinu metodikas izstrāde pēc vienotiem kritērijiem.

 • Pilnīgi ugunsdroši!

Tiek darīts viss, lai SIA “Talsu namsaimnieks” ievērotu 2016. gada 19. aprīļa Ministru Kabineta noteikumus Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

 • Uzlabotas Meža kapu kapličas telpas

Šogad remontdarbi veikti ne tikai biroja telpās, bet arī ceremoniju zālē, tā to padarot vizuāli patīkamāku. Atjaunotas arī pie ēkas esošās kāpnes un atbalsta siena.

 • Vienotais tālrunis vienotam darbam

Ieviests vienotais klientu apkalpošanas tālrunis, kas ikvienam ļauj vienkāršāk sazināties ar nepieciešamajiem uzņēmuma speciālistiem. Lai atrisinātu kādu jautājumu, nav jāiegaumē daudz dažādu tālruņa numuru, pietiek ar vienu: 63232151! Ikvienu no speciālistiem iespējams sazvanīt individuāli.

 • Labiekārtoti desmit pagalmi

Arī šogad mūsu apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piedalījās Talsu novada pašvaldības izsludinātajā pagalmu labiekārtošanas projektu konkursā. Par spīti laikapstākļiem, kas iekavēja atsevišķu darbu veikšanu, iecerētais ir padarīts. Pārmaiņas piedzīvoja Darba ielas, A. Pumpura ielas un K. Mīlenbaha ielas, 1905. gada ielas, “Vēsmas” Tiņģerē, “Jāņkalni 2” Laidzē un “Māja nr. 5” Pūņās pagalmi. Kopā ar pašvaldību tiek strādāts, lai uzlabotu konkursa jauno nolikumu.

 • Uzlaboti apsaimniekojamie īpašumi

Daži no darbiem māju tehniskā stāvokļa uzlabošanā: pārmūrēti dūmvadi Stendē, Sabilē un Laidzē, nomainītas kāpņu telpu ārdurvis un logi Sabilē, sakārtota apkures sistēma “Tulpēs” Pastendē, uzstādīts siltummezgls Stendē un mainīta apkures iekārtas tehnoloģija, nosiltināti mājas bēniņi “Rasās” un “Sarmās” Laucienē, uzsākts kosmētiskais kāpņu telpu remonts mājām Dundagas ielā 16 un 22 Talsos, bet Darba ielā 3 un 11 betonēta mājas apmale.

 • Skaidra ēku siltināšanas politika

Uzņēmums aicināja māju iedzīvotājus dibināt biedrības energoefektivitātes projektu īstenošanai, kā arī virzīja pašvaldībā jaunu saistošo noteikumu ieviešanu “Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”. Jau sagatavots projekts ēkas Parka ielā 2 Sabilē siltināšanai.

Veiksmīgi apstiprināti mūsu pieteikumi projektiem “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī” , “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē “un “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī”. Plānots arī  piedalīties projektu otrajā kārtā.

 • Jauna rubrika iedzīvotāju informēšanai

Sociālajos tīkos esam ieviesuši jaunu rubriku “Pārvaldnieks skaidro”, kur publicējam dzīvokļu īpašniekiem noderīgu informāciju. Arī informēšana par dažādiem citiem klientiem aktuāliem jautājumiem nav apstājusies. Izmantojam facebook.com, draugiem.lv, www.talsunamsaimnieks.lv, www.talsi.lv, Talsu TV, reģionālo laikrakstu “Talsu Vēstis”.

Ir noslēgts līgums par mājas lapas uzlabošanu, kur varēs ne tikai reģistrēt ūdens skaitītāja rādījumus, bet arī iepazīties ar mājas bilanci un apsekošanas aktiem.

 • Zelta slota zelta rokās

Jau trešo gadu turpinām iesākto tradīciju – balvas “Zelta slota” pasniegšanu kādam no uzņēmuma sētniekiem. Šogad tā pienācās Indrai Zombergai, kas allaž palīdz uzturēt kārtību arī pilsētas lielāko svētku un pasākumu laikā.

 • Telefonam nē!

Jaunajā gadā atteiksimies no iespējas ūdensskaitītāju rādījumus reģistrēt telefoniski. Šādā veidā tiks atvieglots biroja darbinieku darbs, kā arī novērsta kļūdu iespējamība rādījumos. Ūdensskaitītāju rādījumus var reģistrēt dažādos veidos: sūtot e-pastā info@talsunamsaimnieks.lv, norādot personīgā konta numuru (četri cipari, kas atrodami rēķinā) vai adresi; klientu portālā www.ipasniekiem.lv; sūtot sms uz telefona numuru 29321945, norādot personīgā konta numuru (četri cipari, kas atrodami rēķinā) vai adresi; izmantojot pasaknīšus, kas atrodami rēķinos un iemetot tos, piemēram, uzņēmuma pasta kastītē lielveikalā JĀŅA CENTRS vai veikalā RIMI.