Kopš apsaimniekošanas un komunālo maksājumu rēķinu piegādes mūsu klientiem, liela daļa uzņēmuma darbinieku laika paiet, skaidrojot un atbildot uz jautājumu – kāpēc tik daudz jāmaksā par apkuri? Jo auksts – tā pa īstam – vēl nav bijis, bet rēķini par apkuri jau liek sarauties. Iemesli lielākai apkures maksai ir sekojoši:

  • Perioda garums, par kuru veikts aprēķins par apkuri. Parasti siltuma skaitītāju rādījumu nolasīšanu veicam katra mēneša 25. datumā, kas decembra mēnesī sakrīt ar Ziemassvētku brīvo dienu laiku, tādēļ gada pēdējā mēnesī siltuma skaitītāju rādījumi tika nolasīti 27. datumā. Tas pagarināja dienu skaitu, par kurām veikts aprēķins: no 29 dienām novembrī līdz 33 dienām decembrī (novembra aprēķinu periods bija no 26. oktobra līdz 24. novembrim, decembra aprēķinu periods – no 24. novembra līdz 27. decembrim).
  • Pēc tik vēsas un slapjas vasaras un vēl slapjāka rudens, māju celtniecībā izmantotie ķieģeļi un paneļi piesūkušies ar mitrumu, jo ne vasarā, ne rudenī starp lietavām nebija iespēja konstrukcijām žūt. Tagad, kad mājām tiek padots siltums, tas veic divējādas funkcijas – silda telpas un žāvē
  • Katras mājas individuālais tehniskais stāvoklis – kas ir vai nav darīts, lai uzlabotu energoefektivitāti. Tajās mājās, kuru fasādēs ir plaisas, nav veikta kāpņu telpu logu un durvju maiņa, nav siltināti bēniņu pārsegumi un pamati, ir iespēja aizplūst siltumam.

Lai turpmāk izvairītos no dažādiem siltuma skaitītāju rādījumu nolasīšanas periodu garumiem, kas jauc galvas un rada nevajadzīgu neizpratni, esam uzsākuši organizēt siltuma skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmu uzstādīšanu. Šai sistēmai būs pieeja arī  katras mājas dzīvokļu īpašnieku pārstāvim (mājas vecākajam), kurš varēs sekot siltuma skaitītāja darbībai nepārtraukti.