Apkures sezona jau kā mēnesi ir sākusies, tāpēc aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kā samazināt siltumenerģijas patēriņu? Tā kā siltumenerģijas ražošana un piegāde lētāka nepaliek, tad vienīgais veids, kā samazināt ikmēneša rēķinu, ir samazināt patēriņu. Ar praktiskiem ieteikumiem, kā to vislabāk izdarīt, dalās SIA “Talsu namsaimnieks” siltumenerģētiķis Modris Freibergs.

Apkure ir nepieciešama, lai kompensētu siltumenerģijas zudumus. Tā kā vairums daudzdzīvokļu ēku ir būvētas pagājušā gadsimta 70tajos un 80tajos gados, tām ir lieli siltumenerģijas zudumi. Nereti šo ēku iekšējās komunikācijas ir savu laiku nokalpojušas un neatbilst mūsdienu prasībām, tā radot lielu siltumenerģijas patēriņu.

Visefektīvākais veids, kā samazināt siltumenerģijas patēriņu, ir ēku siltināt un renovēt apkures sistēmu. S=Šie uzlabojumi prasa samērā lielus ieguldījumus, tomēr ir vēl citi veidi, ka likt apkures rēķinam sarukt.

Mājas siltummezglā jāieregulē atbilstoša temperatūra, kas atbilst mājas iedzīvotāju vajadzībām un vēlamajam komforta līmenim. Te gan jāsaprot, ka visi dzīvokļi nesilst vienādi, tādēļ, veicot regulēšanu, jāņem vērā temperatūra vēsākajos dzīvokļos. Lai panāktu efektīvāku siltuma sadalījumu dzīvokļos, ņemot vērā to novietojumu un atšķirīgos siltuma zudumus (vidējie dzīvokļi, pirmajā un pēdējā stāvā esošie, kā arī gala dzīvokļi), būtu lietderīgi radiatorus aprīkot ar termoregulatoriem. Ar to palīdzību ir iespējams mainīt temperatūru katram radiatoram atsevišķi.

Lai ēkas siltumapgādes sistēmā varētu uzturēt pēc iespējas zemāku temperatūru, jāpievērš uzmanība sildierīču (radiatoru un konvektoru) tīrībai. Tās nedrīkst būt pieputējušas, lai netraucētu gaisa cirkulācijai. Sildierīces vismaz reizi gadā ir jāiztīra. Tāpat jāraugās, lai sildierīces netiktu aizsegtas ar mēbelēm, biezajiem aizkariem, lai netraucētu siltā gaisa cirkulācijai telpā.
 
Tā kā siltumenerģijas skaitītājs uzskaita visu ēkā patērēto siltuma daudzumu, gan lietderīgi izmantoto, gan arī siltuma zudumus, jāseko līdzi, lai būtu aizvērtas kāpņu telpu durvis, logi, pagrabtelpu logi un lūkas, lai siltumenerģija netiktu tērēta nelietderīgi.

Apkures sezonas laikā svarīga ir telpu vēdināšana, bet, lai taupītu siltumenerģiju, nav vēlama ilglaicīga logu atvēršana vēdināšanas režīmā. Efektīvāka ir īslaicīga logu atvēršana uz dažām minūtēm.