SIA “Talsu namsaimnieks” turpina tradīciju – apbalvojuma “Zelta slota” pasniegšanu. Tā ieviesta, lai par pašaizliedzīgu darbu pateiktos kādam no Talsu pilsētas sētniekiem, piešķirot ne tikai prēmiju, bet arī speciāli izgatavotu statueti zeltītas slotas veidā. Šogad 18. novembrī Talsu pilsētas svinīgajā valsts svētku sarīkojumā “Zelta slota” tiks pasniegta Jānim Baltačam.

Nominācijas “Zelta slota” ideja, pastāstīja Liene Ziediņa, SIA “Talsu namsaimnieks” nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītāja, radusies, lai motivētu Talsu pilsētas 47 sētniekus aktīvākam darbam un veidotu labvēlīgāku attieksmi pret veicamajiem pienākumiem. Tā ir iespēja izteikt īpašu pateicību par sētnieku darbu un viņu veltītajām pūlēm apkārtējās vides sakopšanā. Tomēr, bilda L. Ziediņa, atzinību un labus vārdus ir pelnījuši arī citi šī nebūt ne vieglā darba veicēji, bet apbalvojums ir tikai viens.

Šogad SIA “Talsu namsaimnieks” novērtējumu saņems Jānis Baltačs, kurš ikdienā rūpējas par teritoriju ap Talsu novada administratīvo centru. L. Ziediņa stāsta, ka Jānis Baltačs ir īstens sava darba patriots – akurāts, kārtīgs, apzinīgs un nekad nav skubināms darbu veikšanai.

“Jānis par šo teritoriju rūpējas jau kopš 2004. gada, un tīrāka un sakoptāka teritorija mūsu pilsētā nav nekur citur. Viss tiek kārtīgi paveikts gan rudenī, gan arī ziemā, pievēršot uzmanību ik sīkākajai niansei,” stāstīja L. Ziediņa. Viņa uzsvēra – runājot par Jāņa priekšzīmīgo darbu, nevar nepieminēt arī viņa sievas Mārītes ieguldījumu, kura ikdienā pilda apkopējas pienākumus pašvaldības ēkā un allaž pamanās palīdzēt arī Jānim.

Jānis vienmēr savlaicīgi ziņo par apkārtnē esošajiem bojājumiem, detalizēti uzskaita savāktos lapu maisus, kā arī ir vienīgais pilsētas sētnieks, kurš attiecīgajā teritorijā uzrauga un pļauj mauriņu.

Jāņa darbu atzinīgi novērtē arī pašvaldībā strādājošie. Oskars Kļava, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos, uzsver, ka par rūpīgo veikumu diendienā pārliecinās jau kopš 2006. gada. “Jānis ikdienā strādā ļoti apzinīgi un var redzēt, ka viņš patiešām mīl savu darbu. Arī cilvēciskā saskarsme viņam nav sveša – ik rītu tiek atņemts sveiciens. Ja ikviens cilvēks tā veiktu savus pienākumus kā Jānis un Mārīte, tad gan novadā, gan Latvijā būtu daudz labāka situācija. Novēlu viņiem turpināt tāpat kā līdz šim un nepagurt!” sacīja O. Kļava.