SIA Talsu namsaimnieks 5. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar noteikto metodiku. Izstrādātais tarifa projekta aprēķins paredz izmaksu pieaugumu par 7,65%.

SIA “Talsu namsaimnieks” siltumenerģijas ražošanu un piegādi nodrošina Ģibuļu, Laidzes, Virbu, Laucienes, Lībagu un Abavas pagastā un  Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētā. Šobrīd spēkā esošais tarifs ir 61,55 eiro (bez PVN) par siltumenerģijas megavatstundu, savukārt jaunais tarifa aprēķins paredz 66,26 eiro (bez PVN) par megavatstundu.

“Tarifa izmaiņas nepieciešamas vairāku iemeslu dēļ: būtiski palielinājies minimālā atalgojuma apmērs, pieaugušas elektroenerģijas izmaksas un mainījušās kurināmā iegādes izmaksas. Esam pārskatījuši izdevumu pozīcijas un, saskaņā ar tarifa aprēķināšanas metodiku, izstrādājām jauno siltumenerģijas tarifu. Plānojam, ka tas varētu stāties spēkā septembrī,” paskaidroja SIA „Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss.

Ar tarifa projekta aprēķiniem var iepazīties ŠEIT, bet ar paziņojumu par tarifa projektu: ŠEIT.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu nov., LV-3201, vai e-pasta adrese: info@talsunamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.