SIA “Talsu namsaimnieks” šobrīd uzņēmuma darba kvalitātes uzlabošanai ieviesis lielāko daļu no 12 Valsts kontroles (VK) ieteikumiem. 2015. gadā uzņēmums sadarbojies ar VK, kas SIA “Talsu namsaimnieks” veica revīziju par tā darbību no 2014. līdz 2015. gadam.

VK mērķis revīzijas laikā bija pārliecināties, vai SIA “Talsu namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā līdz nākamā gada sākumam paredzēts praktiskajā darbā ieviest 12 Valsts kontroles norādījumus, lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu.

Daļa no VK ieteikumiem attiecās uz grāmatvedības jautājumu detalizētāku sakārtošanu, kur bija nepieciešamas izmaiņas arī uzņēmuma lietotajās programmatūrās.

Līdz šim SIA “Talsu namsaimnieks” ieviesis deviņus ieteikumus. Piemēram, šobrīd uzņēmuma kontu plānā ir iekļauti atsevišķi grāmatvedības konti, kur uzskaitīti remontstrādnieku transporta, instrumentu, iekārtu un tehnikas uzturēšanas izmaksas, kas iekļautas apsaimniekošanas maksā.

Rasts risinājums arī, lai turpmāk dzīvojamo māju ieņēmumu un izdevumu tāmē norādītu mājai piesaistīto teritoriju konkrēto veidu apkopjamo platību. Tāpat uzņēmums atteicies no atkritumu apsaimniekotāja SIA “Eco Baltia vide” piedāvātajiem papildu pakalpojumiem.

Viens no VK ieteikumiem skāra arī iepirkumu jomu. “Lai nodrošinātu iepirkumu veikšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un ekonomiskas iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu izmaksas, SIA “Talsu namsaimnieks” nepieciešams pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu attiecībā uz iepirkumu veikšanu,” vēstīts VK ziņojumā. Uzņēmums, paskaidroja SIA “Talsu namsaimnieks” finanšu direktore Agnese Girbe, ir sagatavojis rīkojumu, kurā noteikti atskaites mehānismi un struktūrvienību vadītāju atbildība iepirkumu procesa organizēšanas sākumposmā, kā arī noteiktas atskaites iepirkumu līgumu uzraudzībā.

“Vēl pirms VK ziņojuma saņemšanas jau bijām novērsuši vairākas neprecizitātes mūsu darbā. Tiklīdz saņēmām oficiāli apstiprinātos 12 ieteikumus, tā nekavējoties uzsākām to ieviešanu. Zināmu finansējumu un sarežģījumus prasīja to ieteikumu realizēšana, kas skāra atšķirīgas programmatūras prasības. Tomēr arī ar šo izaicinājumu esam tikuši galā,” pastāstīja A. Girbe.