SIA “Talsu namsaimnieks” pakāpeniski noslēdzot 2016./2017. gada apkures sezonu, kā ik gadu piedāvā iedzīvotājiem iespēju norēķināties par šo pakalpojumu avansā. Tādā veidā ir iespēja atvieglot apkures sezonas ikmēneša maksājumus un arī saņemt atlaidi. Tomēr visefektīvāk apkures sezonas izdevumus atvieglos mērķtiecīgi ieguldījumi mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanā.

SIA “Talsu namsaimnieks” pēc apkures sezonas noslēguma pieņem apkures avansa maksājumus. Tādā veidā ikvienam ir iespēja atvieglot ikmēneša rēķinus apkures sezonā, kā arī saņemt atlaidi 5% apmērā apkures sezonas laikā.

Ja iedzīvotājs nolēmis maksāt apkures avansu, tad:

1) Ja maksājums tiek veikts kasē, tad kasierei jāpiesaka, ka tiks maksāts ikmēneša rēķins un papildu summa – apkures avanss. Čekā tiks uzrādīta atsevišķa pozīcija “Apkures avanss”;

2) Ja maksājums tiek veikts internetbankā, tad iespējami divi varianti: pārskaita vienu maksājumu, bet maksājuma mērķī norāda: ikmēneša rēķina apmaksas summu un apkures avansa summu. Jānorāda, ka tiek maksāts apkures avanss.

3) Interneta bankā iespējams pārskaitīt divus maksājumus – ikmēneša rēķina apmaksu un apkures avansa iemaksu, maksājumu mērķī obligāti norādot, ka tas ir apkures avanss.

Apkures avansā iemaksātā summa tiek proporcionāli katru mēnesi atskaitīta no maksājuma par apkuri sezonas laikā.

Tomēr efektīvākais veids, kā atvieglot apkures sezonu un samaksāt ikmēneša rēķinu, ir veikt mērķtiecīgus mājas tehniskā stāvokļa uzlabojumus. Pirmais solis uz saprātīgu siltumenerģijas patēriņu ir kvalitatīva individuālā siltummezgla izbūve, kas nodrošina patērētā siltuma patēriņa precīzu uzskaiti, patērētājam nepieciešamo parametru – spiediena un temperatūras – ieregulēšanu, ņemot vērā katras ēkas individuālās energoefektivitātes īpašības, siltumenerģijas patēriņa regulēšanas iespējas atbilstoši iedzīvotāju prasībām, siltuma sadali atsevišķās patērētāju sistēmās, nodrošinot to pieslēgšanu un atslēgšanu.