27. aprīlī 10.00 Talsu administratīvā centra lielajā zālē notiks Ekonomikas ministrijas un Attīstības finanšu institūcijas “Altum” rīkots seminārs par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.
Tā laikā interesenti tiks iepazīstināti ar lēmuma pieņemšanas procesu daudzdzīvokļu ēkās, projektu pamatnosacījumiem, nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, ieteicamajiem pasākumiem un iespējamo finanšu piesaisti.
Savukārt SIA “Talsu namsaimnieks” pārstāvji dalīsies pieredzē energoefektivitātes projektu īstenošanā.