Jau trešo gadu notiks Talsu novada pašvaldības projektu konkurss daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanā. Pieteikšanās sāksies jau 1. martā. Šo gadu laikā pagalmu labiekārtošanā kopumā ieguldīti 96 686,76 eiro.

No 1. marta līdz 1. maijam visiem novada iedzīvotājiem – gan pilsētās, gan pagastos dzīvojošajiem – ir iespēja pieteikties projektu konkursā. Kopējais finansējuma apjoms ir 24 000 eiro, kur puse atvēlēta pilsētu, bet puse – pagastu iedzīvotājiem.

DSCF3783

Pagājušajā gadā labiekārtot pagalmu, ierīkojot velonovietnes, uzlabojot automašīnu stāvlaukuma segumu un papildinot bērnu rotaļu laukuma elementus, izmantoja arī “Māja nr. 5” Valdgalē

Šajā gadā konkursa nolikumā izmaiņu nav – spēkā aizvien ir nosacījums, ka atbalstu varēs saņemt arī tās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 500 kvadrātmetriem, bet Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums paredzēts līdz 50% apmērā no kopējās tāmes, nepārsniedzot 4000 eiro viena projekta īstenošanai.

IMG-20160816-WA0004

Lielās ielas 29 un 29b iemītnieki šajā projektu konkursā piedalījās divus gadus pēc kārtas

,,Trīs gadu laikā iedzīvotāji kopā ar namu apsaimniekotājiem realizējuši 12 projektus – deviņus pilsētās, bet trīs pagastos. Paveiktie darbi ir gana daudzveidīgi: iebraucamo ceļu segumu atjaunošana, atkritumu novietnes rekonstrukcija, stāvlaukumu paplašināšana un labiekārtošana, rotaļu laukumu papildināšana, kā arī apgaismojuma uzlabošana. Šo gadu laikā šajos pagalmos ieguldīti 96 686,76 eiro. No šīs summas 32 940,70 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums, bet 63 746,06 eiro – iedzīvotāju finansējums. Konkursā pieejamais līdzfinansējums iedzīvotājus ir mudinājis ieguldīt savas vides sakopšanā, no kā iegūst visa kopējā novada vizuālā identitāte,” teica Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava.

IMG-20160812-WA0016

A. Pumpura ielas 10 iedzīvotāji ar pašvaldības līdzfinansējumu mājas pagalmā uzklāja jaunu asfaltbetona segumu

Projektu konkursa mērķi ir uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi un drošību, transporta kustību un transporta līdzekļu stāvvietas, brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī teritorijas labiekārtojumu un vides pieejamību. Pieteikumu var iesniegt namu apsaimniekotāji, arī šim nolūkam izveidotās biedrības.

Projekta līdzfinansējumu iespējams iegūt, lai izbūvētu vai uzlabotu bērnu rotaļu laukumus, atpūtas vietas, gājēju un piebraucamos ceļus un laukumu segumus, inženiertehniskās komunikācijas, arhitektūras mazās formas vai lai ierīkotu jaunus, vai atjaunotu esošos apstādījumus.

Projektu konkursam var pieteikties no 1. marta līdz 1. maijam. Tā nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv.