No 1. marta līdz 1. maijam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Talsu novada pašvaldības organizētajā pagalmu labiekārtošanas projekta konkursā. SIA “Talsu namsaimnieks” uz sarunu aicināja deviņus Rīgas, Miera un Raiņa ielas māju vecākos, lai piedāvātu risinājumu Rīgas ielas kvartāla apgaismoju sakārtošanai.
Jau gadiem ilgi pilsētas iedzīvotāji ir izteikuši neapmierinātību ar šī kvartāla pagalmu tehnisko stāvokli, tādēļ daļējs problēmas risinājums būtu rodams, piesaistot projektu konkursa līdzfinansējumu.
Tā kā daļa no šī kvartāla zemes īpašuma pieder Talsu novada pašvaldībai, tad ir iespējams no pašvaldības piesaistīt ne tikai projekta finansējumu, bet arī papildu līdzekļus.
Uz tikšanos ar SIA “Talsu namsaimnieks” tika aicināti šī kvartāla māju vecākie. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš iepazīstināja ar izstrādāto pamata tehnisko projektu un skaidroja tālāko māju vecāko rīcības scenāriju.
Māju vecākie, uzklausot piedāvājumu, izteica savus ierosinājumus, solot ar šo ieceri iepazīstināt arī pārējos māju iedzīvotājus. Lai projektu konkursā piedalītos, nepieciešams visu māju iedzīvotāju vairākuma atbalsts.
“Pagājušajā gadā Talsu novada pašvaldība šo projektu konkursu rīkoja pirmo reizi. Mūsu pieredze ir gana veiksmīga. Iesniedzām piecus projektus, divi no tiem tika atbalstīti un īstenoti. Lielā ielā 27, 29 un 29b, izlietojot nedaudz vairāk par 10 000 eiro, sakārtots atkritumu laukums, to novietne un iebraucamais ceļš. Dundagas ielā 16 iniciatīvu uzņēmās ēkas biedrība, bet projektu realizēja SIA “Talsu namsaimnieks”, iekārtojot bērnu laukumu un autostāvvietu par gandrīz 14 000 eiro,” pieredzē dalījās E. Bērziņš. Viņš izteica cerību realizēt arī Raiņa ielas kvartāla apgaismojuma atjaunošanas projektu.
Uzņēmuma speciālisti cenšas iedzīvotājus iedrošināt šādai pašvaldības iniciatīvai, jo tas ir veids, kā ar līdzfinansējuma atbalstu sakopt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus un, atbilstoši pieejamajam finansējumam, īstenot iedzīvotāju vēlmes.