ID
numurs
Datums  Iepirkuma priekšmets
Atbildīgā persona,
tālrunis, e-pasts
Iepirkuma dokumentācija
TNS 2021/9 12.08.2021.

Balkonu remonta darbi  daudzdzīvokļu mājai  A.Pumpura ielā 7 Talsos, Talsu novadā

Lauris Vecbērzs info@talsunamsaimnieks.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61679 

TNS 2021/8 20.07.2021.

Jauna kravas furgona iegāde finanšu līzingā

 Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60611 

TNS 2021/7 09.07.2021.

Jauna kravas furgona iegāde finanšu līzingā

 Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60090 

PĀRTAUKTS

TNS 2021/TI-13 08.07.2021.

Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu namsaimnieks”  katlumājās 2021./2022.gada apkures sezonā

 • par Noteikumiem Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv
 • par Tehnisko specifikāciju Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

   modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

Pielikumi

Līgumas_projekts

TNS 2021/TI-13 06.07.2021.

Malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2021./2022.gada apkures sezonā

 • par Nolikumu Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv
 • par Tehnisko specifikāciju Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

   modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

1_pielikums

2_pielikums

3_pielikums

4_pielikums

5_pielikums

Labojums_nolikumā

Atbildes_pretendentiem

TNS 2021/TI-12 19.06.2021.

Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes piegāde un montāža Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā

 • par Nolikumu Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv
 • par Tehnisko specifikāciju Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

   modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums

Pielikumi

TNS 2021/TI-11 02.06.2021.

Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai

 SIA „Talsu namsaimnieks”  2021./2022.gada apkures sezonā

 • par Nolikumu Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv
 • par Tehnisko specifikāciju Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

   modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv


Noteikumi

Pielikumi

Līguma_projekts

TNS 2021/TI-10 25.05.2021.

Siltumtīklu rekonstrukcija Nākotnes ielā 2., 4., 6. un 8. Stendē, Talsu nov. būvuzraudzība

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

1_2_pielikumi

3_pielikums

TNS 2021/5 20.05.2021.

“SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDE SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM”

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57496 

 

 

TNS 2021/TI-9 19.05.2021.

Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2021./2022.gada apkures sezonā

 • par Nolikumu Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv
 • par Tehnisko specifikāciju Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

   modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

Pielikumi

Līguma_projekts

PĀRTRAUKTS

TNS 2021/TI-8 14.05.2021.

Divu šķeldas transportieru piegāde un montāža Laucienes Centra katlumājā, Laucienes pagastā, Talsu novadā

 • par Nolikumu Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv
 • par Tehnisko specifikāciju Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

   modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums

1_12-pielikumi

13_pielikums

TNS 2021/TI-6 06.05.2021.

Tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana daudzdzīvokļu mājai Rīgas šosejā 1, Laucienē, Laucienes pagastā, Talsu novadā

 • Par tirgus izpētes darba uzdevumu SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” namu apsaimniekošanas speciālists Ainārs Kārkliņš, tālr.: +371 26364256, e-pasts: ainars.karklins@talsunamsaimnieks.lv 
 • Par tirgus izpētes noteikumiem SIA “Talsu namsaimnieks” iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Lauris Vecbērzs, lauris.vecberzs@talsunamsaimnieks.lv 

Uzaicinājums/noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.-5.pielikumi

 

TNS 2021/4 29.03.2021.

“SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDE SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM”

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54416 

PĀRTRAUKTS

TNS 2021/3 22.03.2021.

„SANTEHNIKAS MATERIĀLU iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām”

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53995

PĀRTRAUKTS 

TNS 2021/TI-2 02.03.2021.

Siltumtīklu rekonstrukcija Nākotnes ielā 2., 4., 6. un 8. Stendē, Talsu nov.

 • par Nolikumu Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv
 • par Tehnisko specifikāciju Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

   modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums

Pielikumi_Nr.1_14

Pielikums_Nr.15_pdf

Pielikums_Nr.15_dwg

TNS 2021/TI-4 26.02.2021.

Kvalificēta jumiķa  jumta seguma remontdarbu uzraudzība objektā  Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā (Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles jumta seguma remontdarbi)

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv

Uzaicinājums

Pielikumi

3.pielikums

Līguma_projekts

 

TNS 2021/TI-3 26.02.2021.

Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles  Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā, jumta seguma remontdarbu būvuzraudzība saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, info@talsunamsaimnieks.lv

Uzaicinājums

Pielikumi

3.pielikums

4.pielikums

TNS 2021/2 09.02.2021.

Remontmateriālu (būvizstrādājumu un ar tiem saistīto materiālu) piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889

 

info@talsunamsaimnieks.lv 

 

https://www.eis.gov.lv
/EKEIS/Supplier/Procurement/51615

 

TNS 2021/TI/1 08.01.2021.

Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Katlu māja”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8868 01 0135, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8868 012 0012 sadalīšanai

Aivars Pumpiņš, jurists, t.20249873,

e-pasts:
aivars.pumpins@talsunamsaimnieks.lv

Pielikums TI_Finanšu piedāvājums

Tirgus izpēte_zemes ierīc. projekta izstrāde

TNP_Lemums_Nr_4_6e_3_pielikums_Nr_1

TNP_Lemums_Nr_4_6e_3_pielikums_Nr_2

TNP_Lemums_Nr_4_6e_3-1

Zemes robežu plāns_Zvirgzdi

PĀRTRAUKTS

TNS 2021/1 08.01.2021. Remontmateriālu (būvizstrādājumu un ar tiem saistīto materiālu) piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889

 

info@talsunamsaimnieks.lv 

 

https://www.eis.gov.lv
/EKEIS/Supplier/Procurement/50084

PĀRTRAUKTS

TNS 2020/11 02.11.2020. Degvielas un autogāzes piegāde SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ vajadzībām Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889

 

info@talsunamsaimnieks.lv 

https://www.eis.gov.lv
/EKEIS/Supplier/Procurement/47259
TNS 2020/10 22.10.2020. Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā,
jumta seguma remontdarbi 
Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889

 

info@talsunamsaimnieks.lv

https://pvs.iub.gov.lv/show/634402
TNS 2020/9 02.10.2020. Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā,
jumta seguma remontdarbi 
Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889info@talsunamsaimnieks.lv https://www.eis.gov.lv
/EKEIS/Supplier/Procurement/45818

 

PĀRTRAUKTS

TNS 2020/CA-10 25.09.2020. Kvalificēta jumiķa Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles  Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā, jumta seguma remontdarbu uzraudzība saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889info@talsunamsaimnieks.lv Noteikumi

 

Pielikumi

3_pielikums

PĀRTRAUKTS

TNS 2020/CA-9  25.09.2020. Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles  Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā, jumta seguma remontdarbu būvuzraudzība saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889info@talsunamsaimnieks.lv Noteikumi

 

Pielikumi

3_pielikums

4_pielikums

TNS 2020/8  04.09.2020. Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā,
jumta seguma remontdarbi
Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889info@talsunamsaimnieks.lv https://www.eis.gov.lv
/EKEIS/Supplier/Procurement/44428

 

PĀRTRAUKTS

TNS 2020/6 22.06.2020. Jauna kravas furgona iegāde finanšu līzingā Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889

 

info@talsunamsaimnieks.lv

https://www.eis.gov.lv
/EKEIS/Supplier/Procurement/42452
TNS 2020/CA-8 09.07.2020. Malkas piegāde SIA „Talsu namsaimnieks”  vajadzībām 2020./2021.gada apkures sezonā Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

 

e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

 

Pielikumi

Līguma_projekts

 

TNS 2020/CA-7 09.07.2020. Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks”   2020./2021.gada apkures sezonā Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

 

e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

 

Noteikumi

 

Pielikumi

Līguma_projekts_m3

Līguma_projekts_MWh

TNS 2020/CA-6 09.07.2020. Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks”   2020./2021.gada apkures sezonā Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

 

e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

 

Pielikumi

Līguma_projekts

TNS 2020/CA-5 09.07.2020. Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu namsaimnieks”  katlumājās 2020./2021.gada apkures sezonā Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

 

e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

 

Pielikumi

Līguma_projekts

TNS 2020/CA-4 30.06.3020. ”Centra Katlumājas”, Laidzē, Talsu nov. pārbūves būvuzraudzība saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas”

 

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv

 • Personiski ar tirgus izpētes dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par tirgus izpētes publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
 • Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 13.jūlijam, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi info@talsunamsaimnieks.lv
Sludinājums

 

Noteikumi

Pielikumi

Līguma projekts

TNS 2020/3 12.06.2020. “Dūmvadu, tās pakāju,  ventilācijas kanālu un APKURES Ierīču tīrīšanas darbi  SIA” Talsu namsaimnieks “ vajadzībām” Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889

 

info@talsunamsaimnieks.lv

https://www.eis.gov.lv
/EKEIS/Supplier/Procurement/40579
TNS 2020/2 29.05.2020. “Lietota hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde” Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv

https://www.eis.gov.lv
/EKEIS/Supplier/Procurement/39617
TNS 2020/CA-1 04.03.3020. “Katlumājas Parka ielā 9, Valdemārpilī pārbūves būvuzraudzība saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas”

 

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv

 • Personiski ar tirgus izpētes dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par tirgus izpētes publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
 • Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 19.martam, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi info@talsunamsaimnieks.lv
Sludinājums

 

Noteikumi

Pielikumi

TNS 2020/1 28.02.2020. „Katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikšana “Centra Katlumāja”, Laidzē, Laidzes pag., Talsu novadā

 

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv:

 • Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
 • Piedāvājums iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 2020.gada 30.martam, plkst. 14:00 Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz  17:00, pusdienas pārtraukums  no plkst. 12.00 līdz 13.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.
Sludinājums

 

Nolikums

Pielikums B.1

Pielikumi

Izpildes_garantijas_un_funkcionalie_raditaji

Jautājumi un atbildes 25_03_2020

TNS 2019/9 25.09.2019. „Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām” Pat tehnisko specifikāciju: Guntars Jonušs,  tālruņa numurs: 26384451; e-pasta adrese:  guntars.jonuss@talsunamsaimnieks.lv

 

Par nolikumu: Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

info@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums

 

Pielikumi

PĀRTRAUKTS!

TNS 2019/8 23.09.2019. “Degvielas un autogāzes piegāde  SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ vajadzībām” Pat tehnisko specifikāciju: Guntars Jonušs,  tālruņa numurs: 26384451; e-pasta adrese:  guntars.jonuss@talsunamsaimnieks.lv

 

Par nolikumu: Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

info@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums

 

Pielikumi

TNS 2019/7 16.09.2019. “Zvērināta revidenta pakalpojumi”   Nolikums

 

Pielikumi

TNS 2019/6 14.08.2019. “Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām” Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums

 

Pielikumi

PĀRTRAUKTS!

TNS 2019/CA-7 08.08.2019. “Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks”  2019./2020.gada apkures sezonā” Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

 

e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

 

Pielikumi

Līguma projekts

TNS 2019/CA-6 31.07.2019. “Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu namsaimnieks” katlumājās 2019./2020.gada apkures sezonā” Modris Freibergs, tālr.29472806, e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv Noteikumi

 

Pielikumi

Līguma projekts 

TNS 2019/5 02.07.2019. “Divu jaunu komerctransportlīdzekļu iegāde finanšu līzingā” Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Pielikumi
TNS 2019/CA-5 27.06.2019 “Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai
SIA „Talsu namsaimnieks”
2019./2020.gada apkures sezonā”
Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

 

e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

 

Pielikumi

Līguma projekts (m3)

Līguma projekts (MWh)

TNS 2019/CA-4 27.06.2019 “Malkas piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām
2019./2020.gada apkures sezonā”
Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

 

e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

 

Pielikumi

Līguma projekts

TNS 2019/CA-3 27.06.2019 “Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks”  2019./2020.gada apkures sezonā” Modris Freibergs, tālr.: 29472806,

 

e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi

 

Pielikumi

Līguma projekts

Paziņojums par pārtraukšanu

TNS 2019/CA-2 07.06.2019. Tirgus izpēte par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi jumta seguma maiņai daudzdzīvokļu mājai Darba ielā 11, Talsos, Talsu novadā Jānis Lavendels, tālr. 25430273

 

info@talsunamsaimnieks.lv

janis.lavendels@talsunamsaimnieks.lv

Uzaicinājums
Pielikums 1Pielikums 2Darba faili
TNS 2019/4 12.04.2019. „Katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikšana, Parka ielā 9, Valdemārpilī, Talsu novadā”

 

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv:

 • Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
 • Piedāvājums iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 2019.gada 21.maijam, plkst. 14:00 Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz  17:00, pusdienas pārtraukums  no plkst. 12.00 līdz 13.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.
Sludinājums
Nolikums
Pielikumi11. pielikums
Skaidrojums pretendentiem par iepirkuma procedūru
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu
TNS 2019/3 12.04.2019. “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.” Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv:

 • Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
 • Piedāvājums iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 2019.gada 17.maijam, plkst. 14:00 Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz  17:00, pusdienas pārtraukums  no plkst. 12.00 līdz 13.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.
Sludinājums
1. posms_Nolikums
1. posms_Pielikumi2.posms_Nolikums_pielikumi
Topogrāfiskais plāns
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
TNS 2019/2 09.04.2019. “Jauna traktora ar papildus aprīkojumu iegāde finanšu līzingā” Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv

Pārtraukts – paziņojums par pārtraukšanu

 

Nolikums
Pielikumi

TNS 2019/1 05.02.2019. “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.”

 

Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv:

 • Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
 • Piedāvājums iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 2019.gada 8.martam, plkst. 14:00 Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz  17:00, pusdienas pārtraukums  no plkst. 12.00 līdz 13.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.
Sludinājums
Nolikums
Pielikumi
Pārtraukts – paziņojums par pārtraukšanu
TNS 2018/5 28.11.2018. “Jaunas kravas automašīnas iegāde finanšu līzingā” Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889;

 

lauris.vecberzs@talsunamsaimnieks.lv:

Nolikums
Pielikumi
TNS 2018/4 16.11.2018. “Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: “Centra Katlumāja” Laidzes pag., Parka ielā 9, Valdemārpilī, “Centra katlu māja” Laucienes pag. Talsu nov.”

 

 Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889; fakss: +371 63220820

 

info@talsunamsaimnieks.lv:

 • Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
 • Piedāvājums iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 2018.gada 19.decembrim (koriģēts), plkst. 14:00 Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz  17:00, pusdienas pārtraukums  no plkst. 12.00 līdz 13.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.
Sludinājums
Nolikums
Pielikumi

Nolikuma grozījumi NR.1

Skaidrojums par iepirkuma procedūras nolikumu
Jautājumi un atbildes

Pārtraukts – paziņojums par pārtraukšanu
TNS 2018/CA-8 04.07.2018. Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu namsaimnieks” katlumājās 2018./2019.gada apkures sezonā Edgars Šterns 29111728, edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv Noteikumi
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4  Līguma projekts
TNS 2018/CA-7 28.06.2018 Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas  ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks” 2018./2019.gada apkures sezonā Edgars Šterns 29111728, edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv Noteikumi
Pielikums 2
Pielikums 3
Līguma projekts (koriģ.05.07.2018.)
TNS 2018/CA-6 28.06.2018 Malkas piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2018./2019.gada apkures sezonai Edgars Šterns 29111728, edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv Noteikumi
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3 Līguma projekts (koriģ.05.07.2018.)
TNS 2018/CA-5 28.06.2018. Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas  ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks” 2018./2019.gada apkures sezonā Edgars Šterns 29111728, edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv Noteikumi
Pielikums 2
Pielikums 3
Līguma projekts (koriģ.05.07.2018.)
TNS 2018/3 24.05.2018 Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Edgars Šterns 29111728, edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3 Pielikums 4
Pielikums 5Jautājumi/atbildes
TNS 2018/CA-3 10.05.2018. Tirgus izpēte par dūmgāzu ventilatora piegādi un montāžu katlumājā Ventspils ielā 21D, Sabilē, Talsu novadā Modris Freibergs 29472806 modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv Uzaicinājums
Pielikums 1
TNS 2018/CA-2 27.03.2018. Iekšējo kanalizācijas, ūdensvadu tīklu un apkures sistēmas remonta darbi  SIA „Talsu namsaimnieks” apsaimniekotajās ēkās Jānis Lavendels, 25430273
janis.lavendels@talsunamsaimnieks.lv
Uzaicinājums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5
Pielikums 6
Pielikums 7
Pielikums 8
Pielikums 9
TNS 2018/CA-1 26.03.2018. Ēku logu un rāmju mazgāšana SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekotajās ēkās Ivo Priedītis, 29322304
ivo.prieditis@talsunamsaimnieks.lv
Uzaicinājums
Pielikums 1
TNS 2018/2  26.03.2018.

Telpu grīdas seguma mazgāšana, vaskošana un pulēšana SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajās ēkās

Ivo Priedītis, 29322304
ivo.prieditis@talsunamsaimnieks.lv
 Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3Jautājumi un atbildes
TNS 2018/1 14.02.2018.
Degvielas un autogāzes iegāde SIA “Talsu namsaimnieks”  vajadzībām
Edgars Šterns 29111728
edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv
Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
TNS 2017/CA-5 03.11.2017.
Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5 MW piegāde un montāža katlumājā Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā
Modris Freibergs 26132678 modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv Nolikums
Pielikums
Jautājumi un atbildes
Nolik. grozījumi Nr.1
Nolikums 28.11.2017.
Pielikums 28.11.2017.
  NS 2017/4 09.10.2017.
Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5 MW, piegāde un montāža katlumājā Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā
Modris Freibergs 26132678 modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv Nolikums
Pielikums
Pārtraukts
TNS 2017/CA-4 14.06.2017. Piegādātās malkas sagatavošana SIA “Talsu namsaimnieks”  katlumājās 2017./2018. gada apkures sezonā

Edgars Šterns 29111728
edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv

Noteikumi
Pielikums 2  
Pielikums 3

Pielikums 4

TNS 2017/CA-3 29.05.2017. Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks”  2017./2018. gada apkures sezonā

Edgars Šterns 29111728  edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Pielikums 2
Pielikums 3

TNS 2017/CA-2 29.05.2017. Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks”  2017./2018. gada apkures sezonā

Edgars Šterns 29111728  edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Pielikums 2
Pielikums 3
TNS 2017/CA-1 29.05.2017. Malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks”  vajadzībām 2017./2018. gada apkures sezonā

Edgars Šterns 29111728  edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
TNS 2017/3 19.05.2017. Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām

Sigita Mazzariņa 63232155
sigita.mazzarina@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4

TNS 2017/2 31.03.2017. Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām

Guntis Eizenbergs 25430273
guntis.eizenbergs@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Paziņojums par atcelšanu

TNS 2017/1 31.03.2017. Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks”vajadzībām

Guntis Eizenbergs 25430273
guntis.eizenbergs@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 3
Pielikums 4
TNS 2016/CA-6  20.08.2016.

Malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā

Edgars Šterns 29111728
edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv.

Nolikums
TNS 2016/CA-7 20.08.2016.

Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā

Edgars Šterns 29111728
edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv.

 Nolikums
TNS 2016/CA-8 20.08.2016.

Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā

Edgars Šterns 29111728
edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv.

 Nolikums
TNS 2016/CA-1 01.07.2016.

Malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā

Gatis Blumbahs 20266064
gatis.blumbahs@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Paziņojums par atcelšanu

TNS 2016/CA-3 01.07.2016.

Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā

Gatis Blumbahs 20266064
gatis.blumbahs@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Paziņojums par atcelšanu

TNS 2016/Ca-2 01.07.2016.

Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā

Gatis Blumbahs 20266064
gatis.blumbahs@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Paziņojums par atcelšanu

TNS 2016/4 12.05.2016

Biroju ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Raiņa ielā 17, Talsos, Talsu novadā

Jānis Svarinskis 63232155
janis.svarinskis@talsunamsaimnieks.lv

Nolikums
Tehniskais projekts
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2       (darbu apjomi)
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.7
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes
TNS 2016/3 18.04.2016 Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām

Jānis Svarinskis 63232155
janis.svarinskis@talsunamsaimnieks.lv

Dokumentācija
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Jautājumi – Atbildes
TNS 2016/2 22.03.2016. Ēku logu stiklu mazgāšana, telpu grīdas seguma mazgāšana, vaskošana un pulēšana SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Jānis Svarinskis 63232155
janis.svarinskis@talsunamsaimnieks.lv
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr.2Jautājumi – atbildes
TNS 2016/1 21.01.2016. Lietotas specializētas vakuuma slaucīšanas mašīnas iegāde Jānis Svarinskis 63232155
jаnis.svаrinskis@tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
TNS 2015/7 07.12.2015. Degvielas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Jānis Svarinskis 63232155
jаnis.svаrinskis@tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
TNS 2015/6 20.11.2015. Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Jānis Svarinskis 63232155
jаnis.svаrinskis@tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
TNS 2015/5 11.09.2015. Biroju ēkas jumta seguma atjaunošana un konstrukciju remonts Raiņa ielā 17, Talsos, Talsu novadā Aivars Pumpiņš 63232158
аivаrs.рumрins@tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
TNS 2015/4 16.04.2015. Ēkas fasādes atjaunošana Lielajā ielā 17, Talsos, Talsu novadā Aivars Pumpiņš 63232158
аivаrs.рumрins@tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
Lokālā tāme
TNS 2015/3 08.04.2015. Ēkas fasādes atjaunošana Lielajā ielā 17, Talsos, Talsu novadā Aivars Pumpiņš 63232158 Dokumentācija
Lokālā tāme
TNS 2015/2 17.03.2015. Kapsētas “Eglaines” teritorijas paplašināšana un labiekārtošana Aivars Pumpiņš 63232158 Dokumentācija
TNS 2015/1 05.03.2015. Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Aivars Pumpiņš 63232158 Dokumentācija
TNS 2014/6 03.11.2014. Saimniecības preču piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšanai Aivars Pumpiņš 63232158 аivars.pumpins@
tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
TNS 2014/5 10.09.2014. Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Aivars Pumpiņš 63232158 аivars.pumpins@
tаlsunаmsаimniеks.lv
Nolikums
1.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
TNS 2014/4 25.08.2014. Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Aivars Pumpiņš 63232158 аivars.pumpins@
tаlsunаmsаimniекs.lv
Nolikums
1.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
TNS 2014/3 18.08.2014. Vieglā kravas furgona piegāde finanšu līzingā uz 3 gadiem SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai Aivars Pumpiņš 63232158 аivars.pumpins@
tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
Jautājumi-atbildes
TNS 2014/2 11.08.2014. Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Aivars Pumpiņš 63232158 Dokumentācija
TNS 2014/1 21.05.2014. Ēku logu mazgāšana, telpu grīdas seguma mazgāšana, vaskošana un pulēšana SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Aivars Pumpiņš 63232158 аivars.pumpins@
tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
Specifikācija
Pieteikums
TNS 2013/10 26.09.2013. Celtniecības materiālu un ar to saistīto izstrādājumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Agnese Girbe 63232156 Dokumentācija
Jautājumi-atbildes
TNS 2013/9 12.09.2013. Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Agnese Girbe 63232156 аgnеsе.girbе@
tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
TNS 2013/8 12.09.2013. Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Agnese Girbe 63232156 аgnеsе.girbе@
tаlsunаmsаimniеks.lv
Dokumentācija
Iepirkums pārtraukts
TNS 2013/7 03.05.2013. Piegādātās malkas sagatavošana SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām katlumājām 2013./2014.gada apkures sezonai Edgars Bērziņš 29122125 еdgаrs.bеrzins@
tаlsunаmsаimniекs.lv
Dokumentācija
TNS 2013/6 28.03.2013.

 

24.05.2013.

Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām katlu mājām 2013./2014.g. apkures sezonai Edgars Bērziņš 29122125 еdgаrs.bеrzins@
tаlsunаmsаimniеks.lv
Nolikums
Paziņojums par  atcelšanu
Nolikuma grozījumi
TNS 2013/5 28.03.2013.

 

24.05.2013.

Kurināmās malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām katlumājām 2013./2014.g. apkures sezonai Edgars Bērziņš 29122125 еdgаrs.bеrzins@
tаlsunаmsаimniекs.lv
Nolikums
Paziņojums par atcelšanu
Nolikuma grozījumi
TNS 2013/4 ERAF 26.03.2013. Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
Apjomi
Dokumentācija
TNS 2013/3 21.03.2013. Apkures katla piegāde un montāža Ģibuļu pagasta katlumājai Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
TNS 2013/2 25.02.2013. Dzīvojamās mājas Brīvības ielā 74, Stendē, Talsu novadā, jumta seguma maiņa un bēniņu siltināšana Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
Dokumentācija 1
Dokumentācija 2
TNS 2013/1 21.01.2013. Degvielas iegāde SIA “Talsu namsaimnieks” Stendes iecirkņa autotransporta vajadzībām Edgars Bērziņš 29122125 Instrukcija
TNS 2012/15 17.12.2012. Dzīvojamās mājas A. Lerha-Puškaiša ielā 16, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
Dokumentācija
TNS 2012/14 12.10.2012. Saimniecības preču piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšanai Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
TNS 2012/13 12.10.2012. Stendes pilsētas pārvaldes ēkas Dumpīšu ielā 3a, Stendē, Talsu novadā, jumta rekonstrukcija Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
Dokumentācija
TNS 2012/12 05.09.2012. Kurināmās šķeldas piegāde Stendes pilsētas katlumājai 2012./2013. gada apkures sezonai Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
TNS 2012/11 ERAF 22.08.2012. Dzīvojamās mājas Raiņa iela 13, Talsi, Talsu novads, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
Dokumentācija
TNS 2012/08 22.08.2012. Jauna traktora ar komunālo aprīkojumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
TNS 2012/09 21.08.2012. Vieglā kravas furgona piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai Edgars Bērziņš 29122125 Nolikums
TNS 2012/07 18.06.2012. Dzīvojamās mājas K. Mīlenbaha iela 23, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
Dokumentācija
TNS 2012/06 14.06.2012. Būvmateriālu un remontmateriālu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Edgars Bērziņš
29122125
Dokumentācija
TNS 2012/05 28.05.2012. Dzīvojamās mājas Dundagas iela 9, Talsi, Talsu novads, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
Dokumentācija
TNS 2012/04 02.04.2012. Kurināmās šķeldas piegāde  SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām katlu mājām 2012./2013. gada apkures sezonai Edgars Bērziņš
29122125
Dokumentācija
TNS 2012/03 21.03.2012. Kurināmās malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām katlumājām 2012./2013. gada apkures sezonai Edgars Bērziņš
29122125
Dokumentācija
TNS 2012/02 24.01.2012. Dzīvojamās mājas Celtnieku iela 8, Talsi, Talsu novads energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
Dokumentācija
TNS 2012/01 19.01.2012. Vieglā kravas furgona piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
TNS 2011/22 19.12.2011. Siltināšanas materiālu piegāde dzīvojamās mājas “Arodi”, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, jumta remontam Edgars Bērziņš
29122125
Dokumentācija
TNS 2011/21 13.12.2011. Degvielas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” autotransporta vajadzībām Edgars Bērziņš
2912212
Dokumentācija
TNS 2011/20 ERAF 12.12.2011. Dzīvojamās mājas 1905. gada iela 5, Talsi, Talsu novads, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
Dokumentācija
TNS 2011/19 ERAF 07.12.2011. Dzīvojamās mājas Darba iela 19, Talsi, Talsu novads, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
Dokumentācija
TNS 2011/18 ERAF 15.11.2011. Dzīvojamās mājas 1905. gada iela 13, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
Dokumentācija
Jautājumi – atbildes1
Jautājumi – atbildes2
TNS 2011/17 ERAF 11.11.2011. Dzīvojamās mājas 1905. gada iela 5, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
Dokumentācija
Jautājumi-atbildes
TNS 2011/16 10.11.2011. Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
TNS 2011/15 09.11.2011. Mazlietotas vieglā pasažieru automašīnas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
TNS 2011/14 23.09.2011. Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai Edgars Bērziņš
29122125
Dokumentācija
TNS 2011/13 ERAF 21.09.2011. Dzīvojamās mājas 1905. gada iela 13, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Edgars Bērziņš
29122125
Dokumentācija
Jautājumi-atbildes
 TNS 2011/12 ERAF 20.09.2011. Dzīvojamās mājas 1905. gada iela 5, Talsi, Talsu novadā, energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumi  Edgars Bērziņš
9122125
Dokumentācija
 TNS 2011/11 ERAF  19.09.2011. Dzīvojamās mājas Darba iela 1, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi  Edgars Bērziņš
29122125
Dokumentācija
 TNS 2011/10  08.09.2011. Kurināmās malkas piegāde Talsu novada Sabiles katlumājai, Ventspils iela 21d  Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
 TNS 2011/09  20.07.2011. “Katlu māja” kadastra Nr.88130020023019-01, katlu mājas vienkāršota rekonstrukcija, katlu uzstādīšana, Ventspils iela 21d, Sabile, Talsu novads  Edgars Bērziņš
29122125
Darbu apjomi

 

Nolikums

 TNS 2011/8/ERAF  06.06.2011. Dzīvojamās mājas 1905. gada ielā 1, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Oskars Upītis
63232151,28344889
Dokumentācija
Grozījumi
Jautājumi-atbildes
 TNS 2011/07/ERAF  06.06.2011. Dzīvojamās mājas Dundagas ielā 2, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Oskars Upītis
63232151,28344889
Dokumentācija
Grozījumi
Jautājumi-atbildes
 TNS 2011/06 02.06.2011. Kurināmās šķeldas piegāde Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendes katlu mājai  2011./2012. gada apkures sezonai  Edgars Šterns
29111728
Nolikums
TNP 2011/05 02.06.2011. Kurināmās malkas piegāde Talsu novada Laidzes pagasta Laidzes katlumājai Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
TNS 2011/04 29.04.2011. Jauna traktora ar aprīkojumu piegāde Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
TNS 2011/03 29.04.2011. Kurināmās malkas piegāde Talsu novada Laidzes pagasta Zvirgzdu katlumājai Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums
TNS 2011/02 10.03.2011. Dzīvojamās mājas Darba iela 2, Talsi, Talsu novadā jumta seguma, jumta pārkares, lietusūdens noteksistēmas nomaiņa Oskars Upītis
28344889
Instrukcija
Darbu apjomiPielikums
TNS 2011/01/11/ERAF 15.02.2011. Dzīvojamās mājas Celtnieku iela 8, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana pasākumi Oskars Upītis
28344889
Nolikums
Darbu apjomi
Rasējumi
TNS02/11 17.08.2010. Vienkāršotās renovācijas projektu izstrāde dzīvojamām mājām Imants Kupšis Dokumentācija
TNS02/10 17.08.2010. Dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtojuma projektēšana Imants Kupšis Dokumentācija Plānošanas un arhitektūras uzdevums
TNS01/10 11.03.2010. Degvielas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” autotransporta vajadzībām Edgars Bērziņš
29122125
Nolikums