ID numurs Izsludināšanas datums Cenu aptaujas priekšmets Atbildīgā persona Dokumentācija Līguma slēgšanas tiesības (Pretendents, piedāvājuma summa)
TNS 2021/CA-4 26.11.2021. “Gaisa kondicioniera iegāde un uzstādīšana biroja telpā” Par darba uzdevumu un noteikumiem SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Toms Akmentiņš, tālr.: +371 27331554, e-pasts: toms.akmentins@talsunamsaimnieks.lv. Instrukcija

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

TNS 2021/CA-3
23.11.2021. “Kapitālsabiedrības reglamentējošo dokumentu izstrāde” Par darba uzdevumu un noteikumiem SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Toms Akmentiņš, tālr.: +371 27331554, e-pasts: toms.akmentins@talsunamsaimnieks.lv. Instrukcija

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

TNS 2021/CA-2 15.11.2021. “Grīdas konstrukcijas atjaunošana gaitenī Talsu novada pašvaldības administratīvajā ēkā” Par darba apjomiem SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītājs Bruno Lembergs, tālr.: +371 25468428, e-pasts: brunо.lеmbеrgs@tаlsunаmsаіmnіеks.lv. Instrukcija

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

LĒMUMS
TNS 2021/CA-1 15.11.2021. “Ūdens noteku un karnīzes remontdarbi Talsu novada pašvaldības administratīvai ēkai” Par darba apjomiem SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītājs Bruno Lembergs, tālr.: +371 25468428, e-pasts: brunо.lеmbеrgs@tаlsunаmsаіmnіеks.lv. Instrukcija

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

 

LĒMUMS